L-Oroskopju ta’ PaulJon għalik

Mill-Ħadd 7 ta' Ġunju sas-Sibt 13 ta’ Ġunju  

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar 

Għaż-żodajku ta’ Aquarius ser jagħmlek tagħraf aktar l-abbilta’ tiegħek  li tisma parir.  Dejjem huwa ta’ linja gwida imma għasal sa hemm.  Issa int għandek tkun aktarflessibli sabiex int tkun kapaċi tasal għal konklużjonijiet li tant hemm bżonn.  Irrifletti iżjed.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta.  

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 9, 11 u 13.   

Aquarius huma magħrufin kemm huma nies ta’ fehma soda. Namaste

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu 

Għaż-żodjaku ta’ Pisces ser ikun mument aktar stabbli minn dak li jkun is-soltu u hekk kif int tagħraf dan il-perjodu ta’ stabbilta’.  Agħraf aħtaf din l-oppurtunita’ sabiex tagħraf timxi aktar aħjar fil-karriera li int topera, sabiex b'dan il-mod int tibda tersaq lejn opportunitajiet ġodda.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  8, 10, 11 u 12.  

Pisces huma magħrufin li jimxu mal-mument.  Namaste  

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Għaż-żodjaku ta’ Aries ser jagħmlek tagħraf aktar il-bżonnijiet personali tiegħek,  l-aktar dawk li joltqu lilek direttament.  Għalhekk ikun tajjeb li dan il-perjodu iddur waħda  dawra madwarek sabiex meta jasal aktar il-mument ta’ pressjoni fil-karriera,  int tkun aktar imħejji.  Agħraf dan.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  8, 9, 11 u 13.   

Aries huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom.  Namaste

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju 

Għaż-żodjaku ta’ Taurus ser jagħmlek toqod ferm attent ta’ kif int tagħraf tiddeċidi għal xi deċiżjonijiet li ġejjin lejk.  Dan huwa perjodu delikat għalik, għalhekk int trid tagħraf iżomm kemm tista’ tkun kawt, sabiex ma twettaqx deċiżjonijiet mgħaġla, iżda tagħmel dan b'aktar ħsieb.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 8, 10 u 12.    

Taurus huma magħrufin għat-tfassil idettaljat tagħhom.  Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju 

Għaż-żodjaku ta’ Gemini ser jagħmlek tirrefletti fuq dak it-twettiq li int wettaqt fl-aħħar xhur.   Dawn il-riflessjonjiet jafu joħolqu fik ftit ta’ konfużjoni.  Għalhekk int għandek biss tiffoka fuq dak li int għaddej minnu fil-preżent sabiex tkompli tavvanza.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgha.  

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 9, 12 u 13.   

Gemini huma magħrufin għas-sensittivita tagħhom.  Namaste 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju 

Għaż-żodjaku ta’ Cancer ser joħloq riflessjonijiet dwar il-madwar tiegħek aktar mis-soltu.  Dan ġej minħabba li dan l-aħħar kont iffokatt ħafna fuq ħidmitek u ovjament kellek tqatta’ aktar ħin il-bogħod minn dawk ta’ madwarek.  Issa huwa il-mument addatat li terġa ssib l-ispazju.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.  

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 8, 11 u 12.  

Cancer huma magħrufin għat-tbissima taghhom.  Namaste 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu 

Għaż-żodjaku ta’ Leo ser ikun perjodu li ser  joffrilek opportunitajiet pożittivi  immens f'kull parti mill-ħajja tiegħek.  Dan huwa perjodu li int tista’ tagħraf aktar dwar xi proġetti li kont ilek tippjana dwarhom.  Huwa dak il-perjodu fejn int tista’ tħares il-quddiem b'ottimiżmu.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa. 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  8, 9, 10 u 13.    

Leo huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva.  Namaste   

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’Settembru

Għaż-żodjaku ta’ Virgo ser jagħmlek issa toqgħod ftit aktar attent minn dak li forsi soltu ma kontx tagħti dik l-importanza mixtieqa.  Għalhekk tajjeb li tkun aktar imħejji u ovjament tagħti dik l-attenzjoni sabiex int tkun tista’ tagħraf aktar dak kollu li jkun qiegħed iseħħ madwarek. 

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 8, 11 u 13.     

Virgo huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effetiv ħafna.  Namaste 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru 

Għaż-żodjaku ta’ Libra ser ikun iffiser li trid trattab xi deċiżjonijiet li int taf ikollok tieħu minn mument għall-ieħor.  Dawn id-deċiżjonijiet jafu jkunu riflessjoni dwar dak li hemm riesaq lejk.  Għalhekk ikun tajjeb li dak li int ser tiddeċidi jkun magħmul b'għaqal sabiex titkattar.    

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.   

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 8, 10 u 12.  

Libra huma magħrufin bħala persuni attivi ħafna.  Namaste 

Scorpio mill-23 ta’ Ottubru sal-21 ta’ Novembru

Għaż-żodjaku ta’ Scorpio ser iffisser mument  sabiex tagħraf aktar timxi b'moħħok,  b'hekk  int tkun tista’ timxi fuq dak li taħseb b'aktar għaqal.  B'dan il-mod int jirnexxilek  tasal f'aktar sitwazjonijiet pożittivi milli kien qed iseħħ ftit ta’ żmien ilu.  Żomm lilek iffokatt. 

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.   

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  8, 10, 11 u 12.   

Scorpio huma magħrufin għal imaġinazzjoni tagħhom.  Namaste 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru 

Għaż-żodajku ta’ Sagittarius ser joffrilek toroq aktar miftuħa ta’ opportunitajiet fil-karriera tiegħek.  Pero’ bħalissa l-aktar li qeda tispikka hija liema oppurtunita’ l-aħjar li int taqbad, fejn din żgur ser iġġiblek tibdil pożittiv għalik.  Pero’ issa int trid tkun ferm iffokat. 

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.  

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 9, 11 u 13.       

Sagittarius huma magħrufin għal moltivazzjoni tagħhom.  Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar 

Għaż-żodjaku ta’ Capricorn ser iffiser li ser tiċċaqlaq aktar lejn l-istabbilta’ ta’ dak li int qed tant tiffoka fuqu.  Issa  int ser tkun iffokat fuq il-madwar tiegħek aktar mis-soltu u  dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik is- sodisfazzjon tant meħtieġ.  Irrifletti.

L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma:  7, 8, 10 u 13.    

Capricorn huma magħrufin għad direzzjoni pożittiva tagħhom.  Namaste 

More in Oroskopju