L-Oroskopju taħt iż-Żodjaku ta’ Taurus

Mill-Ħadd 10 ta' Mejju sas-Sibt 16 ta' Mejju       

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar 

Iż-żodjaku għal Aquarius ser iġib taqlib.  Dan il-perjodu ser joffrilek opportunita’ pożittiva mmens f'kull sitwazzjoni li għal dawn il-ġimgħat ser tiltaqa’, imma, jekk dejjem temmen fik innifsek.  Żmien għalik sabiex int tagħraf aktar il-kontroll tiegħek innifsek.  B'hekk int tkabbar il-madwar tiegħek.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 13, 15 u 16 

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Libra.  Namaste 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu 

Iż-żodjaku għal Pisces ser iġib taqlib li int trid toqgħod ftit aktar attent minn dak li forsi soltu ma’ kontx tagħtih importanza.  Trid tagħraf kull sitwazzjonijiet  anke ta’ lanqas importanza sabiex tkun lest għal dak li jista’ joħroġ minnha.  Mhux żmien li titlef l-inqas oppurtunita’.   Għaraf dan.

L-aktar jum idejali  għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn. 

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 10, 12, 14 u 15  

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Scorpio.  Namaste 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodjaku ta’ Aries ser jagħmlek trattab aktar ir-ras iebsa li int taf ikollok minn mument għall-ieħor.  Dan għaliex aktar minn qabel ser ikun effettiv ċertu għebbusija fik u dan jaf ikun ta’ ħafna xkiel.  Għal hekk  għaraf ikkontrolla sabiex timxi aktar il-quddiem fl-istabilta’ li tant tixtieq.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt.

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 12, 15 u 16 

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewija għalik ġejja minn Capricorn.  Namaste

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju 

Iż-żodjaku ta’ Taurus  għalik  ser jagħmlek tagħraf aktar timxi b'moħħok milli b'qalbek.  Għal dawn il-ftit ġimgħat uża kemm tista’ moħħok sabiex int tkun tista timxi fuq dak li taħseb b'aktar għaqal u jekk int jirnexilek tagħmel dan ser tasal f'aktar sitwazzjonjiet pożittivi milli kont dan l-aħħar.   Għaraf.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. 

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 10 , 11 , 14 u 15 

L-istilla  ta’ gwida u  għajnuna siewja  għalik  ġejja min Leo  Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju 

Iż-żodjaku ta’ Ġemini ser joffrilek toroq aktar miftuħa ta’ opportunitajiet fil-karriera tiegħek.  Pero dan ser jesiġi xi tibdil mill mod kif int kont tippjana.   Għalhekk minn issa il-quddiem trid tkun moħħok ferm iffukat sabiex tkompli tkabbar dak li riesaq lejk.  Irrifletti sew dwar dan.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 12, 13, 14 u 16 

L-istilla  ta’  gwida u għajnuna siewija għalik ġejja minn Sagittarius.  Namaste 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju 

Iż-żodjaku ta’ Cancer  għalik ser ifisser li ser tiċċaqlaq aktar lejn l-istabbilta’ ta’ dak li int tant ilek tiffoka fuqu.   Int ser tkun iffokat fuq il-madawar tiegħek aktar mis-soltu u dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik is-sodisfazzjon tant meħtieġ u tant jixraqlek.  Għaraf. 

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta. 

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 10, 13, 14 u 15 

L-istilla ta’ gwida u  għajnuna siewja għalik ġejja minn Gemini.  Namaste 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu 

Iż-żodjaku ta’ Leo għalik ser ikun iffiser li int għandek tibda tagħraf aktar l-abbilta’ tiegħek.  Li tisma parir dejjem huwa ta’ linja gwida.  Int għandek tkun b'saħħtek biżżejjed sabiex tasal għal konklużjonijiet wara l-pariri li tkun smajt.  Għaraf kull aspett li int minn issa tista’ taddatta.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta.  

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 10, 12, 14 u 16  

L-istilla ta’ gwida u  għajnuna siewija għalik ġejja minn Aquarius.  Namaste

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’Settembru 

Iż-żodjaku ta’ Virgo għalik ser ikun iffiser li issa l-perjodu ta’ madwarek ser ikun aktar stabbli minn dak li jkun is-soltu.  Għaraf aħtaf din l-oppurtinta sabiex tagħraf timxi aktar aħjar fil-ħidma li int topera. Għaraf sabiex isib spazju għalik personali sabiex b'hekk tkun tista tirrifletti aktar.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 13, 15 u 16   

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Taurus.  Namaste  

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru 

Iż-żodjaku ta’ Libra għalik ser ikun iffiser li tagħraf aktar il-bżonnjiet personali  tiegħek.  L-aktar dawk li jolqtu lilek direttament.   Għalhekk ikun tajjeb li f'dan il-perjodu iddur waħda madwarek sabiex meta jasal aktar mument ta’ pressjoni fil-karriera tiegħek int tkun aktar imħejji għal dan.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. 

10, 13, 14 u 16 

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Pisces.  Namaste  

Scorpio mill-23 ta’ Ottubru sal-21ta’ Novembru

Iż-żodjaku ta’ Scorpio għalik ser ikun iffiser li trid toqgħod ferm attent tul dan il- perjodu kif tagħraf tiddeċiedi għal xi deċiżjonijiet li resqin lejk.  Dan huwa perjodu delikat għalik.  Sitwazzjonijiet jafu joħolqu ċertu tensjoni ġewwa fik.  Għalhekk int trid tagħraf iżomm kemm tista’ kawt sabiex ma’ tagħmilx deċiżjonijiet mgħaġġla.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.  

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 12, 14 u 15    

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Aries.  Namaste

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru 

Iż-żodjaku ta’ Sagittarius għalik ser ikun iffiser li int ser tħossok xi ftit imfixkel bejn l-esperjenzi  li kellek fil-passat għal dak li int għandek fil-preżent u dan jaf joħloq ftit ta’ konfuzjoni. Għalhekk int għandek biss tiffoka fuq dak li int għadejj minnu fil-preżent sabiex b'hekk tkompli tisaħħaħ.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 11, 13, 14 u 16 

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Virgo.  Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar 

Iż-żodjaku ta’ Capricorn għalik ser ikun iffiser li ser tagħti aktar attenzjoni fil-madwar tiegħek aktar mis-soltu.  Dan l-aktar li ħa jaffetwak huwa kif ser tibda tħejji u tipprepara  iżjed sew l-iskeda tiegħek.  Kif ser tqassam aktar il-ħin tiegħek.   Dan jaf ikun mument idejali għal tibdil għal dak li ġej.

L-aktar jum idejali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. 

Id-dati idejali għalik għal din il-ġimgħa huma: 10, 12, 13 u 15

L-istilla ta’ gwida u għajnuna siewja għalik ġejja minn Cancer.   Namaste

More in Oroskopju