L-oroskopju mill-Ħadd 23 ta’ Frar sas-Sibt 29 ta’ Frar

L-oroskopju imwassal lilkom minn Paul Jon

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Aquarius ser iġib taqlib f’dan il-perjodu se joffrulek opportunità pożittiv immens f’kull sitwazzjoni imma jekk dejjem temmen fiki innifsek. Int tista’ tegħleb kull ostaklu. Dan huwa żmien ta’ iffukar għalik sabiex tagħraf aktar il-kontroll tiegħek inhnifsek.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Libra

Namaste

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Pisces ser iġib miegħu bosta taqlib li int trid toqgħod ftit aktar attent u tagħraf li sitwazzjonijiet ġodda sejrin jinqalgħu u tagħraf tagħti ftit aktar attenzjoni minn dak li jista’ joħroġ minnhom. Aħjar tkun aktar imħejji għax qatt ma taf x’jista’ jiżviluppa fil-ġimgħat li ġejjin. Agħraf.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Capricorn

Namaste

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Aries ser tagħmlek trattab aktar xi deċiżjonijiet li int taf ikollok minn mument għall-ieħor dan għaliex aktar minn qabel ser ikun effettiv ċertu direzzjoni għalhekk agħraf ikkontrolla aktar il-mod kif tiddeċiedi sabiex timxi aktar direzzjoni stabbli

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Leo

Namaste

Taurus mill-20 t’April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Taurus ser tagħmel tagħraf timxi aktar b’moħħok milli b’qalbek sabiex b’hekk int tkun tista’ imxi fuq dak li taħseb bil-għaqal bil-moħħ. Jekk jirnexxilek tagħmel dan se tasal f’sitwazzjonijiet aktar pożittivi u stabbli. Agħraf sew dan.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Scorpio

Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Gemini  ser joffrilek toroq aktar miftuħa ta’ opportunitajiet fil-karriera però bħalissa l-aktar li qiegħda tispikka hi liema direzzjoni ser tkun l-aktar viabbli għalik. Fil-karriera fehn hemm ħafna tibdil għandek iżżomm lilek innifsek iffokat.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Cancer

Namaste

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Cancer ser ifisser li int se tiċċaqlaq aktar lejn l-istabbilità ta’ dak li int tant qed tiffoka fuqu. Int se tkun iffokat fuq il-madwar tiegħek aktar mis-soltu u dan jawgura tajjeb sabiex dak li int tant tixtieq jibda jagħtik is-sodisfazzjon tant meħtieġ.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Pisces

Namaste

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Leo ser ikun ifisser li għandek tibda tagħraf aktar l-abbiltà tiegħek u li tisma’ l-ideat huwa dejjem ta’ linja gwida. Int għandek tkun b’saħħtek biżżejjed sabiex tasal għall-konklużjonijiet. Agħraf kull aspett sabiex il-ħajja ta’ madwarek tkun ibbilanċjata.

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Taurus

Namaste

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Virgo ser ikun ifisser perjodu aktar stabbli minn dak li s-soltu jkun u hekk kif int tagħraf dan il-perjodu, aħtaf din l-opportunità sabiex timxi aħjar fil-ħidma li int topera. Agħraf sabiex issib spazju għalik u ħin għall-eżerċizzju.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Aquarius

Namaste

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Libra ser ikun ifisser aktar għarfien lejn il-bżonnijiet speċjali tiegħek l-aktar dawk li jolqtu lilek direttament, għalhekk ikun tajjeb li f’dan il-perjodu iddur waħda madwarek. Aħtaf dan il-perjodu sabiex torganizza lilek innifsek. Agħraf dan.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Sagittarius

Namaste

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Scorpio ser ifisser li trid toqgħod ferm attent tul dan il-perjodu kif tagħraf tiddeċiedi għal xi għażliet li ser jaslu lejk. Dan huwa perjodu delikat għalik. Din is-sitwazzjoni taf toħloq ċertu tensjoni ġewwa fik. Għalhekk agħraf żomm kawt.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Virgo

Namaste

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Sagittarius ser ikun ifisser li se tħossok imfixkla fl-imħabba. Dawn il-ħsibijiet jafu joħolqu fik ftit ta’ konfużjoni għalhekk għandek tiffoka biss fuq dak li int għaddejja minnu fil-preżent u hekk tagħraf tifhem iżjed kif ser tkompli ssaħħaħ l-imħabba tiegħek. Agħraf sew.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Gemini

Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Capricorn ser ifisser mument ta’ għarfien. Aktar kemm ma’ kollegi kif ukoll mal-ħbieb dan jaf ikun mument ta’ ċertu deċiżjonijiet lil min tistaż tafda u ma tafdax. Jew żmien ta’ ċertu ħbiberiji, għalhekk irrifletti sew dak li ser tiddeċiedi.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa  

L-istilla ta’ għajnuna siewja għalik ġejja minn Aries

Namaste

More in Oroskopju