L-Oroskopju taż-żodijaku ta’ Aquarius

Mill-Ħadd 2 ta’ Frar sas-Sibt 8 ta’ Frar

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku ta’ Aquarius ser ikun il-waqt opportun sabiex tinduna li l-karriwera li għandek mhix garantita għal dejjem u ma għandek tieħu xejn b’ovvju. Ikun żball fatali jekk tagħmel dan. Agħraf sew l-opportunhitajiet li resqin lejk u agħmel valutazzjoni tajba. 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 2, 4, 6 u 7 

Namaste

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku ta’ Pisces ser ikun mument ta’ riflessjoni dwar fejn tixtieq tasal. Però l-aktar aspett importanti huwa fejn int se tiftaħ lilek innifsek u dan minħabba impenn li ġej. Agħraf  biss dak li trid twettaq. 

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 3, 5, 6 u 8 

Namaste

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April  

Il-bidu għal Aries ser ikun iż-żmien opportun sabiex trattab aktar lilek innifsek ovjament fil-mod ta’ kif iġġib ruħek. Dan jgħodd kemm għall-karriera tiegħek kif ukoll għal ma’ dawk viċin tiegħek. Min issa trid timxi b’mod aktar trankwill f’dak li tiddeċiedi. 

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 2, 4, 5 u 6 

Namaste

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku ta’ Taurus ser ikun żmien tajjeb ta’ tħejjija ta’ kif ittejjeb iċ-ċirku ta’ madwarek. Dan sabiex int tkun tista’ tqassam u tippjana aħjar il-madwar tiegħek. Barra li tkun aktar konvinċenti trid issib bilanċ biex tibni ċ-ċirku tiegħek aħjar. 

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 3, 5, 6 u 7

Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku ta’ Gemini ser ikun mument ta’ riflessjoni bejn il-passat u l-preżent. Għalkemm bħalissa qed tħossok indeċiż, fil-ħmistax li ġejjin ser tkun kapaċi tegħleb din il-fażi u taqbad ir-ritmu li int rinomat għalih. Kun iżjed iffukat.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 3, 4, 5 u 7

Namaste

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku ta’ Cancer ser ikun il-mument ta’ determinazzjoni f’dak li verament tixtieq tibda twettaq. Għalkemm dan jista’ jkun mument ikkumplikat għalik, żgur li jekk tagħraf lilek innifsek tissaħħaħ f’dan il-mument għal dak li verament tixtieq twettaq

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma

2, 3, 7 u 8

Namaste

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku ta’ Leo ser ikun mument ta’ opportunità ta’ tkabbir u stabbiltà fil-proġetti li għandek ippjanati. Dan ser ikun mument importanti għalik għax ser ipoġġik f’stiwazzjoni aktar stabbli ta’ tkabbir, xi ħaġa li int magħruf għaliha. Dan huwa mument vitali għalik.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma

4, 5, 6 u 8

Namaste

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku ta’ Virgo ser ikun żmien ta’ indikazzjoni ta’ kif għandek tadatta aktar lilek innifsek aħjar mhux għax hemm xi ħaġa ħażina imma int trid tagħraf aktar kemm hi importanti l-ħajja ta’ madwrek u kemm int għandek x’toffri għalhek emmen aktar fil-madwar tiegħek.

 L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma

3, 4, 6 u 7 

Namaste

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku ta’ Libra ser ikun żmien ta’ indikazzjoni ta’ kif għandek tibni aktar lilek innifsek. Dan huwa mument fejn int se tagħraf kemm trid tagħti aktar spazju għalhekk trid tħejji pjan sabiex int tkun tista’ torganizza dak li fil-passat ma kienx dan ikun pass għaqli

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma

2, 3, 5 u 7

Namaste

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku ta’ Scorpio ser ikun dak il-mument ta’ motivazzjoni fil-madwar tiegħek. Dan se joffrilek spazju sabiex tkabbar dak li hemm meħtieġ minnek issa għandek iċ-ċans terġa’ tibda mill-ġdid sabiex dak li hemm mitluf jerġa’ jibda jinħass u hekk tkattar akar lilek.

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma

2, 4, 6 u 8

Namaste

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku ta’ Sagittarius ser ikun il-waqt fejn ipoġġik fil-ħsieb sabiex tqawwi lilek innifsek għal dak li int illum għandek madwarek u ma terġax tirrepeti dak li ġara fil-passat anzi grazzi għal dan il-pass int se tara l-moral jitqawwilek u jissaħħaħ. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma 3 4, 6 u 7

Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku ta’ Capricorn ser ikun xi ftit ta’ taqbida bejn dak li sarraft  fil-passat għal dak li għandek illum b’differenza li issa int se tagħmel il-pożizzjoni tiegħek aktar ċara u soda għalhekk issa huwa l-mument opportun sabiex issa tkompli tissaħħaħ f’dak li int tant tixtieq. 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis

Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma

3, 5, 7 u 8

Namaste

More in Oroskopju