L-ewwel oroskopju tas-sena 2020 għaż-żodijaku ta’ Capricorn

Mill-Ħadd 6 ta' Jannar sas-Sibt 13 ta' Jannar

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Aquarius ser jagħmlek f’pożizzjoni ta’ rankatura fil-karriera tiegħek. Int trid iżżomm iffokat ftit aktar mis-soltu sabiex minħabba din ir-rankatura ma tikkommettix ċertu żbslji li forsi jistgħu jkunu ta’ xi konsegwenzi għalhekk agħraf.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 7, 9 u 11

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Gemini

Namaste

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Pisces ser jagħmlek tħossok aktar mimli b’ħeġġa u determinazzjoni minħabba hekk, int trid tagħraf aktar tikkontrolla kemm lilek innifsek kif ukoll is-sitwazzjonijiet ta’ opportunitajiet li jistgħu jiżviluppaw madwarek. Agħraf kun kawt.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 9 u 10

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Scorpio

Namaste

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Aries ser ikollu effett ta’ għarfien f’dak li se twettaq dan jaf jagħmlek xi ftit aktar nervuż mis-soltu, għalhekk issa li int taf dan trid tagħraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u kemm il-madwar tiegħek sabiex tieħu dak li jinqala’ madwarek tieħdu b’aktar kalma u tkun trankwill.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 8, 10 u 11

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Capricorn

Namaste

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Taurus ser jagħmlek tibda tħossok li trid l-affarijiet ta’ madwarek ikunu fuq pass aktar mgħaġġel. Issa dan jaf ikun tajjeb sabiex int timxi aktar b’saħħtek f’dak li ġej. Agħraf ikkontrolla aktar lilek innifsek għax xi kultant fil-ħajja int trid tkun fil-kontroll tagħha

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 9 u 10

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Virgo

Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Gemini se jagħmlek ftit aktar agressiv fl-ambizzjonijiet kemm dawk personali u anke madwarek. Dan jaf ikun ta’ sfida għalik minħabba dak li ġej, taf tkun agressiv aktar f’dak li kapaċi tagħmel dwar dak li int tesprimi u twassal. Żomm kontroll u imxi b’moħħok.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 6, 7 u 9

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Libra

Namaste

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Cancer dan jagħmlek tagħraf aktar kif u meta tieħu ċertu deċiżjonijiet fejn jekk int is-soltu tkun ikkontrollat minn ċertu aspetti jew influwenzi. Dan issa ser jinbidel. Int trid tagħraf aktar kif taġixxi għax ovjament dan se juri ħafna differenza fik.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 7, 9 u 11

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Pisces

Namaste

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Leo se jippermettilek li l-ħila titqawwa u tagħraf aktarr il-kontroll tal-ħajja personali tiegħek u dak li hemm madwarek. Dan huwa perjodu ta’ kunfidenza fik innifsek sabiex tibda ssib dik l-istabbilità li int tant magħruf għaliha. Irrifletti.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 9 u 10

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Sagittarius

Namaste

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Virgo se jagħmlek ftit aktar mexxej mis-soltu. Fejn is-soltu tagħmel xi forma ta’ pass dan idum biex jitwettaq issa f’dan il-perjodu int se tħaffef dan u dan ifisser li għandek tagħraf tiżen aktar dak li int se tkun se tagħmel.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 7, 8 u 11

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Cancer

Namaste

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Libra ser iwassal għal aktar bilanċ għalkemm għalik dan il-bilanċ, int m’intix bħal qisek se tinduna bih għax ovjament se tkun iffokat fuq xi proġetti ġodda tiegħek. Iżda aktar ma jgħaddu ġimgħat se tagħraf li qed tkun ibbilanċjat fil-madwar kollu tiegħek.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 9 u 10

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Aries

Namaste

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Scorpio ser jagħmlek tħossok aktar ċert fik minħabba tfassil u pjanijiet li kienu mfassla u li trid tibda twettaq. Però żomm lilek innifsek kawt u pprova għaraf il-ħtiġijiet kollha ta’ madwarek sabiex hekk ikollok kwadru komplut. Agħraf dan.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 6, 9 u 11

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Taurus

Namaste

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Sagittarius ser ikun iffokat dwar relazzjoni li jekk ma tikkontrollax jaf ikun hemm problemi dan aktar minħabba li taf tersaq lejk persuna mill-passat u ovvjament se toħloq xi problemi. Agħraf ilqa’ b’gġaqal u mhux bil-qalb.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 7, 9 u 10

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Gemini

Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

L-ewwel żodijaku għal din is-sena għall-istilla ta’ Capricorn ser ikun ifisser li dan huwa l-mument opportun ta’ sitwazzjoni ġdida sabiex int tkompli tkabbar il-madwar kollu tiegħek f’dak li tixtieq. Dan jista’ jitwettaq għax l-enerġija poittiva li bħalissa int għandek madwarek tagħmlek possibbli.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 8 u 11

L-istilla li se toffrilek fortuna għall-bidu tas-sena l-ġdida ġejja minn Aquarius

Namaste

More in Oroskopju