Edizzjoni speċjali tal-Oroskopju għall-Milied 2019

Mill-Ħadd 22 ta' Novembru sas-Sibt 28 ta' Diċembru

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Aquarius ser ikun il-bidu ta’ mixja fid-direzzjoni t-tajba. Sa fl-aħħar int se tara kif il-madwar tiegħek ser joffrilek dak li tant ilek tistenna. Int trid tagħraf timxi aktar b’moħħok sabiex dan ikun ta’ direzzjoni pożittiva f’dak li hemm riesaq lejk. Agħraf dan.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Virgo

Namaste

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Pisces ser jipprovdilek dak li ilek taħdem għalih imma trid tagħraf toqgħod attent minn fixkla li ser iddur madwarek forma ta’ ħbiberija li minn ftit kunfidenza tista’ tikber u tikkawżalek ħsibijiet żejda. Għalhekk aħseb sew dwar dan.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Capricorn

Namaste

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Aries ser jipprovdilek bidla fil-mod li int tista’ tikkomunika aħjar kemm ma’ kollegi tiegħek u anke taf ittejjeb il-madwar tiegħek aktar milli taħseb. Dan huwa l-mument għalik fejn il-mentalità tista’ tkun aħjar u dan ser tagħrfu fil-ġimgħat li ġejjin.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Leo

Namaste

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Taurus ser jipprovdilek imġiba u ħsibijiet differenti li ma kont tistenna li ser taħseb dwarhom. Dawn is-sitwazzjonijiet sejrin iġibu bidla fik imma dan isir jekk int tkun lest għal dan. B’hekk se tkompli tevolvi fil-ħajja tiegħek. Agħraf.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Sagittarius

Namaste

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Gemini ser jipprovdilek tarġa oħra ’l fuq fil-karriera tiegħek. Ma’ din it-tarġa se tiżdiedlek ir-responsabbilità ta’ madwarek u trid issib bilanċ. Din se tkun ta’ sfida biex turi li int lest għal kull bidla li tkun meħtieġa madwarek. Irrifletti. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Cancer

Namaste

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Cancer ser jipprovdilek dik l-isfida li fil-karriera li tixtieq. Tibżax tagħmel dan il-pass, anzi dan ser jiftaħlek toroq u opportunitajiet ġodda li ma kontx taħseb li int kapaċi għalihom. Issa wasal il-mument li tavvanza. Agħraf dan.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Taurus

Namaste

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Leo se jipprovdilek is-sodisfazzjon li tant jixraqlek wara dak kollu li int għaddejt. Ġej il-mument li anke dawk ta’ madwarek sejrin jagħrfu dan u sejrin jesprimu ħsibijiethom dwarek. Dan ser ikun żmien fejn riesaqa lejk it-trankwillità.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Scorpio

Namaste

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Virgo huwa mument ta’ tħejjija ta’ pjan li int tista’ ser iġiblek tibdil f’dak li taħseb sabiex issa twettaq dak li ilek tixtieq. Issa huwa l-mument li għandek tagħmel dan u ssib is-sodisfazzjon li ħaqqek. Ħares ’il quddiem u kompli avvanza.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Gemini

Namaste

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Libra ser taħseb li trid tgħaġġel ftit aktar mis-soltu fil-ħajja ta’ madwarek. Għalkemm dan mhux ħażin, trid tagħraf ukoll li din l-għaġġla tkun taħt kontroll għax jaf kollox jiġik bil-maqlub.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Pisces

Namaste    

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Scorpio ser jikkawża ċertu kalma madwarek. Fil-mument dan ser ikun tajjeb sabiex int tirbaħ lura ċertu sitwazzjonijiet li setgħu kienu ibsin. Tinkwetax, aħtaf din l-opportunità u agħraf sew.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Libra

Namaste

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Sagittarius se tagħraf kemm l-ambizzjoni tiegħek hi importanti. L-effett ta’ dan ser tħossu jikber fik ftit aktar mis-soltu u dan ser jikkawża bidla fl-imġiba tiegħek. Dan huwa dak il-mument fejn int tista’ tirbaħ.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Aquarius

Namaste

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

L-oroskopju tal-Milied għaż-żodijaku ta’ Capricorn huwa mument li jagħmlek tagħraf se jipprovdilek motivazzjoni qawwija li dak kollu li kien qisu staġnat ser jinfetaħ. Dan huwa l-aktar żmien importanti għalik għax issa għandek dak kollu li tixtieq li jseħħ. Agħraf sew dak li tixtieq.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-istilla ta’ żmien il-Milied li se toffrilek sliem u paċi ġejja minn Aries

Namaste

More in Oroskopju