Il-qamar kwinta taż-żodijaku ta’ Scorpio

L-oroskopju mill-Ħadd 10 ta’ Novembru sas-Sibt 16 ta’ Novembru

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Aquarius ser ikun mument li taf tkun aktar ikkonċentrata fih. Dan sabiex jinstab ftit spazju għalik. Wasal iż-żmien li tibda taħseb aktar fik. Issa huwa l-mument li tibda twettaq dak li hu utli għalik biss. Agħraf dan. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn:kannella u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 13 u 16  

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnGemini

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Pisces ser ikun mument ta’ aktar enerġija sabiex tkun aktar organizzat kemm personalment u anke f’xogħlok. Dan għalhekk ser jippermetti li ser tkun attiv, għalhekk jista’ jagħti l-każ li tibda tħoss l-istress. Agħraf żomm bilanċ.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 14 u 16

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnVirgo

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Aries ser jgħinek tgħaddi minn fażi li bħal qisek qed tara l-affarijiet bil-kontra u dan qed jikkawża tħassib madwarek. Żomm kawt kemm tista sabiex din il-fażi ma titwalx. Aħseb f’affarijiet u pjanijiet li trid twettaq sabiex tħossok aktar motivat. Agħraf

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 11, 14 u 15 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnCaoricorn

 Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu

Taurus mill-20ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Taurus ser jagħmlek tħossok aktar sigur u ċert f’dak li minn issa ser tibda twettaq. Dan huwa importanti ħafna għalik u aktar meta l-ħajja madwarek ser tibda tieħu format differenti. Agħraf

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 15 u 16 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnPisces

Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Gemini ser ikun mument ta’ ppjanar u ta’ deċiżjonijiet. Minħabba dak li riesaq lejk trid tkun aktar imħejji minn qatt qabel sabiex tibda twettaq dak li ġej b’ħila u determinazzjoni hekk tagħraf tkabbar iżjed il-madwar kollu tiegħek. Irrifletti.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 16 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnCancer

Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Cancer ser ikun riflessjoni sabiex int tagħraf taħseb aktar dwar il-pass li jmiss tagħmel f’ħajtek. Minħabba raġunijiet oħra mdawrin miegħek int għandek tibqa’ ffukat għal dak li trid twettaq. Parir dejjem iservik imma agħraf dan. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 14 u 16  

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnSagittarius

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Leo ser jkun mument li issa tibda tattwa l-pjanijiet li tant ilek tħejji għalihom. Issa m’għandekx għaliex toqgħod lura għax issa dak li għandek f’moħħok huwa żżmien opportun li tibda twettaq. L-importanti li int ikollok fidi ta’ twemmin ġewwa fik. Irrifletti. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 16 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnTaurus

 Leo huma magħrufin bħala persuni umli

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Virgo huwa mument fejn int ser tinsa dak l-appoġġ fid-deċiżjonijiet li int trid tieħu. Issa se tagħraf ir-responsabbilità aktar ta’ dak kollu li hemm madwarek. Huwa mument li ħa jagħmlek tagħraf tippjana aħjar b’inqas tfixkil imma agħraf ħares ’il quddiem.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 14 u 16 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnScorpio

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Libra ser jagħmlek tagħraf aktar l-indipendenza tiegħek dan huwa ferm importanti għalik imma trid tagħraf ukoll it-tajjeb ta’ dak li int. Jekk m’intix ħa tagħti kas tagħha dan jaf joħloq żbilanċ għall-madwar tiegħek għalhekk agħraf in-neċessità ta’ dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa daktal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 13, 14 u 15 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnLeo

Libra huma nies attivi ħafna

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Scorpio ser ikun mument sabiex int tibda tlaħħaq mal-aspettività li int ikkommettejt għaliha. Dan ovvjament ser joħloq pressjoni madwarek imma jekk minn issa tibda tirranġa u tippjana iżjed dan żgur ikun fattur li tissaħħaħ għal dan. 

Namaste

Kulurifavoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 11, 14 u 15 

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnAquarius

 Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Sagittarius ser ikun mument fejn int trid tagħraf tieħu s-sitwazzjonijiet b’aktar kawtela. Jekk int tagħraf iżżomm dan madwarek, tista’ tieħu xejra differenti f’dak li hemm riesaq lejk. Għalik huwa mument ta’ għarfien.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittariushuma dawn:aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 16  

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnAries

Sagittarius huma magħrufin għall-organizzazzjoni tagħhom 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Il-qamar kwinta għaż-żodijaku ta’ Capricorn ser tkun fażi li fejn int se tkun aktar tagħraf il-vantaġġ u żvantaġġ fil-madwar tiegħek. Dak li ser tibda tħoss ġewwa fik ser ikun dak li finalment iwasslek għal dik id-direzzjoni ideali li tant tixtieq għalhekk agħraf sew dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 13, 14 u 15

L-istilla avventuruża għalik ġejjaminnLibra

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Oroskopju