L-oroskopju taħt iż-żodijaku ta’ Libra

Mill-Ħadd 6 t’Ottubru sas-Sibt 12 t’Ottubru

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Għaż-żodijaku ta’ Aquarius issa int trid tagħraf aktar kemm il-madwar tiegħek u iżjed lilek innifsek. Għalkemm għandek sitwazzjonijiet li għandhom bżonn ċertu attenzjoni imma issa huwa l-waqt li tieqaf u tirrifletti liema direzzjoni hi l-aktar viabbli għalik, għalhekk agħraf.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn:kannella u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 10 u 12 

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnAries

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Għaż-żodijaku ta’ Pisces huwa mument fejn ħa ttaffillek ftit mill-problema finanzjarja. Il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek se tara ċertu stabbiltà. Għalkemm ser tara titjib xorta waħda ma tridx tagħmel xi pjan ta’ nfiq sakemm int ikollok aktar stabbiltà. Uża din il-fażi għall-gwida futura rrifletti. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 11 u 12  

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnLeo

Pisces huma magħrufin bħala persuni b’moral effettiv ħafna.  

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

Għaż-żodijaku ta’ Aries huwa mument fejn trid tagħraf iżżomm kontroll fuq id-dieta tiegħek fejn jista’ juri li għalkemm qed iżżomm ċertu bilanċ f’dak li int tiekol. Xorta waħda qed tara li għad m’hemmx progress imma dan ġej mill-fatt li trid ukoll issib ħin għal xi eżerċizzju. Agħraf dan. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 9 u 11

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnCapricorn

 Aries huma magħrufin għat-twebbis ta’ rashom

Taurus mill-20ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Għaż-żodijaku ta’ Taurus huwa l-mument fejn trid tagħti iktar importanza lejn ir-relazzjoni. Jista’ jkun li mingħalik int qed tagħti l-aħjar imma hemm bżonn ta’ motivazzjoni u dan fl-aspett ta’ xi sorpriża ta’ xi vaganza. Dan jaf joħloq dak li tixtieq. Irrifletti 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 10 u 12   

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnLibra

Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Għaż-żodijaku ta’ Gemini huwa mument fejn il-karriera tiegħek ser tieħu dimensjoni ġdida. Għalkemm fil-mument int diġà qiegħed f’ċertu pjanijiet imma fi ftit żmien ħa tibda tara kemm il-karriera tiegħek miexja ’l quddiem u kemm qed jinfetħulek toroq. Agħraf żomm bilanċ. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: oranġjo u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 11 u 12

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnAquarius

Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Għaż-żodijaku ta’ Cancer huwa mument fejn minn issa trid tagħraf tibni aktar kuraġġ u kunfidenza ġewwa fik. Mhux iż-żmien li żżomm lura, imma huwa l-mument li int trid tagħraf lilek innifsek. Jekk int ma tagħmilx dan allura għall-kumplament tax-xhur li ġejjin taf tħossok konfuż. Irrifletti. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 9 u 11   

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnTaurus

Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Għaż-żodijaku ta’ Leo huwa mument fejn trid tħejji pjan f’dak li għandu x’jaqsam ma’ ppjanar. Għandek tagħti aktar attenzjoni b’mod speċjali kif tippjana jew tqassam il-ħajja ta’ madwarek. Ieqaf ftit, irrifletti u agħraf it-tibdil kollu li għandek bżonn twettaq bil-galbu.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 10 u 12  

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnSagittarius

 Leo huma magħrufin bħala persuni ta’ fehma soda. 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Għaż-żodijaku ta’ Virgo huwa mument ta’ tħejjija ta’ pjan li int tista’ twettqu fl-aktar żmien possibbli però dan mhux il-waqt li hekk ikun aktar għaqli għalik tagħraf aktar u għandek tagħraf ukoll konsegwenza li dan jista’ jkollu kemm il-ħajja tiegħek u madwarek. Irrifletti. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 9, 10 u 11 

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnScorpio 

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Għaż-żodijaku ta’ Libra huwa mument għalik sabiex tagħraf li dak li s’issa akkwistajt fil-karriera tiegħek għandek tagħraf tkattru bl-aktar mod pożittiv u ma titfax lilek f’pożizzjoni li tittraskura. Int trid tibqa’ ffukat mija fil-mija sabiex futurek ikun wieħed dejjem ta’ suċċess agħraf dan. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa daktat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 10 u 12 

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnPisces

Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Għaż-żodijaku ta’ Scorpio huwa mument fejn se tagħraf aktar ir-responsabbiltà li riesqa lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-fatt li int issa f’dak li ddeċidejt tfajt aktar responsabbiltà fuqek u trid turi li int kapaċi għal dan. Ovvjament dan se jgħinek timmatura kif timxi ’l quddiem. Irrifletti

Namaste

Kulurifavoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 8 u 11  

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnGemini 

Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Għaż-żodijaku ta’ Sagittarius huwa mument ta’ riflessjoni dwar dak kollu li int għaddejt f’dawn l-aħħar xhur se tagħraf x’inhu l-aħjar pass minn issa ’l quddiem. Huwa vera li parti minnek qiegħda tgħidlek sabiex tagħmel pass imma qis li issa dan il-pass ikun dak il-pass li tant jixraqlek. Agħraf.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittariushuma dawn:aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 10 u 12 

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnVirgo

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Għaż-żodijaku ta’ Capricorn huwa mument li jagħmlek tagħraf x’inhu l-aħjar għalik u x’hemm bżonn li int tibda twettaq biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta’ madwarek. Ovjament waħda mid-deċiżjonijiet li se tkun qed tieħu hi dwar il-karriera, l-aktar fejn tidħol il-fiduċja. Irrifletti.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 8 u 10    

L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minnCancer

 Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru

More in Oroskopju