Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra

Mit-23 ta’ Settembru sat-22 t’Ottubru

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Aquarius ser ikun ifisser li trid timxi b’aktar għaqal sabiex iżżomm lilek innifsek iffokat aktar mis-soltu sabiex ma tikkommettix ċertu żbalji li jistgħu jħallu l-konsegwenzi tagħhom. Kattar dak li ġej u ssaħħaħ iżjed, għalhekk agħraf sabex dak li riesaq ikun milħuq. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn:kannella u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 24, 25 u 27   

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnScorpio

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Pisces ser ikun ifisser mument ta’ aktar riflessjoni mis-soltu. Issa minħabba dan, trid tagħraf tikkontrolla aktar kemm lilek innifsek u anke sitwazzjonijiet li qed jiżviluppaw madwarek. Waqt li ġej ftit żmien delikat lejk, żgur li dan taf tegħlbu, għalhekk agħraf. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 22, 24, 26 u 28 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnVirgo

Pisces huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effettiv ħafna. 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April  

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Aries ser ikun ifisser mument ta’ aktar konċentrazzjoni u għalhekk issa li suppost għandek tagħraf tikkontrolla aktar lilek innifsek u l-madwar tiegħek sabiex dak li ġej taffaċċjah b’aktar kalma u trankwillità. B’hekk tkun aktar deċiż f’dak li twettaq. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 24, 25, 26 u 28 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnCancer

 Aries huma magħrufin għat-twebbis ta’ rashom

Taurus mill-20ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Taurus ser ifisser mument ta’ aktar paċenzja fil-karriera tiegħek u ferm aktar fil-kumplament ta’ dak li hemm madwarek. Agħraf l-esperjenza li akkwistajt sabiex tirbaħ dak li int tixtieq. Agħraf.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 22, 23, 27 u 28  

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnCapricorn

Taurus huma magħrufin għall-imaġinazzjoni tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Gemini ser ikun ifisser mument li se jagħmlek determinat fl-ambizzjonijiet personali. Dan jaf ikun ta’ sfida f’dan l-istadju imma issa aktar minn qatt qabel trid turi aktar l-abbiltà tiegħek f’dak li twassal u tesprimi. Żgur li wara se tagħraf is-sodisfazzjon ta’ dak li rnexxielek takkwista. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: oranġjo u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 22, 23, 25 u 27 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnSagittarius 

Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Cancer ser ikun ifisser mument ta’ aktar kontroll kemm tiegħek innifsek u anke fl-infieq. Fejn is-soltu kont tkun ikkontrollat minn ċertu aspetti tal-ħajja, dan issa ser jinbidel kompletament għax minn issa ’l quddiem dan il-kontroll trid twettqu bi pjan jekk trid tikber. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23 24, 26 u 27  

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnLibra

Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Leo ser ikun ifisser mument li jqawwilek iżjed l-abbiltà tiegħek sabiex tagħraf aktar il-kontroll tiegħek personali u ta’ dak li hemm madwarek. Dan huwa perjodu li fih jista’ jkun li tirbaħ dak li tlift. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 22, 23, 24 u 28

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnPisces

 Leo huma magħrufin bħala persuni ta’ fehma soda

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Virgo se jkun ifisser mument li tagħraf timxi b’pass aktar mgħaġġel fejn minn issa ’l quddiem tibda twettaq id-deċiżjonijiet b’aktar ħeġġa u dan ikun ifisser li r-ritmu tal-ħajja se jara era ġdida. Perjodu ta’ tkabbir u stabbiltà. Żomm dan il-pass. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 24, 26 u 28 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnTaurus

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Libra stess ser ifisser mument li int trid tagħraf aktar tibbilanċja kemm għalik personali u anke għal dawk ta’ madwarek.  Għalkemm int se tkun mitluf ħafna fil-proġetti tiegħek xorta waħda għandek tagħraf twettaq dan il-bilanċ. B’hekk ħajtek tara aktar serenità. Irriflett. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa daktas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 22, 25, 26 u 27 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnAquarius

Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Scorpio ser ikun mument inċert f’dak li trid twettaq. Dan se joħloq ftit ta’ tensjoni madwarek imma int trid tagħraf issarraf l-abbiltà li tant magħruf għaliha sabiex tkompli miexi b’determinazzjoni u tħares ’il quddiem f’dak li riesaq lejk. Agħraf sew.

Namaste

Kulurifavoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 24, 26 u 28 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnLeo

 Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Sagittarius ser ikun mument ta’ riflessjoni aktar fl-imħabba li għandek fil-preżent. Minħabba xi ħsibijiet li sejrin jgħaddulek mill-passat, dan jaf joħloq xi problemi kemm għalik u anke madwarek. Għalhekk agħraf li l-passat hu ktieb magħluq, tgħallimt minnu. Issa ħares ’il quddiem biss.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittariushuma dawn:aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 22, 23, 24 u 27 

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnAries

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Il-bidu taż-żodijaku ta’ Libra għal  Capricorn ser ikun ifisser mument ta’ opportunitajiet li trid tagħraf taħtaf f’dan il-perjodu sabiex tkabbar il-madwar kollu tiegħek. Dan jista’ jitwettaq għax l-enerġija pożittiva li bħalissa għandek madwarek ser tgħinek tkun aktar iffokata fuq dak kollu li riesaq lejk.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 23, 25, 27 u 28   

L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minnGemini

Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru

More in Oroskopju