Il-Qamar Kwinta għaż-żodijaku ta’ Virgo

Bl-Oroskopju mill-Ħadd 15 ta’Settembru sas-Sibt 21 ta’ Settembru                                                                                                                                    

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

 Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Aquarius ser ifisser li minnissa int tridtkun aktar paċenzjuża f'dak li tixtieq, hija il-paċenzja biss f'dan l-istadju li tista’twasslek fejn int tixtieq u hekk tkun tista’tagħraf li t-tibdil li tant hemm meħtieġ sejibda jitwettaq. Namaste 

Kuluri favoriti ma’Aquarius huma dawn : abjad u kannella  

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 15 , 16 , 18 u 21    

L-istilla li tagħtik direzzjonipożittiva ġejja minnLeo 

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna. 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Pisces ser jurik li f'din il-fażi int għandek iċ-ċans li takkwista dak kollu li jista’jkun ta’gwadann, din il-fażi se tiftaħlek xi toroq li kienu xi ftit magħluqin. Kollox ma’kollox dan huwa mument maġiku għalik fejn tista’tavvanza waqtlitkun kapaċi tegħleb bosta ostakli.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Pisces huma dawn : griż  u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta 

Id-dati li għal din il-ġimgħahuma ideali għalik huma : 16 , 17 , 19 u 20 

L-istilla li tagħtik direzzjonipożittiva ġejja minnCapricorn 

Pisces huma magħrufin għall-abbiltàu t-twemmin fihom infushom 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta' April 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Aries ser ifisser li tridtagħraf tkunaktarkalmf'dak kollu li jdur madwarek imma aktar u aktar f'dak li jkun għaddej fik. Issa dan huwa mument fejn int tridtagħraf kull ċaqliq sabiex issa tkun tista’tagħmel valutazzjoni ta’x’inhul-aħjar għalik,irrifletti.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Aries huma dawn : aħmar u kannella 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 15 , 17 , 18 u 20 

L-istilla li tagħtik direzzjonipożittiva ġejja minnScorpio 

Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu  

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Taurus ser ifisser li int tridtbiddel ftit dak li int is-soltu kont tagħmel,bħal qisek tieħu kollox garantit. Issa għandek iċ-ċans li tkun aktar flessibbli f'dak kollu li int tagħmel, żomm f'moħħok li dak li riesaq lejk mhux ser ikun kif kien pjanat,agħrafdan.Namaste  

 Kuluri favoriti ma’Taurus huma dawn :  oranġjo u blu 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 17 , 18 , 19 , 21 

L-istilla li tagħtik direzzjonipożittiva ġejja minnVirgo  

Taurus huma magħrufin għall-flessibbiltàtagħhom 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Gemini ser ifisser żmien ta’pjanar ta’diversi pjanijiet li kienu waqgħulura imma issa wasal iż-żmien li jiġu attwati. Il-qofol ta’dan il-mument huwa l-ippjanar għal dak kollu li huwa sinifikat fil-karriera li għandek, għalhekk taħlix żmien u ibda attwa dak li hemm bżonn.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Gemini huma dawn : oranġjo u kannella 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 16 , 18 , 20 u 21  

L-istilla li tagħtik direzzjonipożittiva ġejja minn Taurus  

Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltàtagħhom 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Cancer ser ifisser mument ta’riflessjoni, għalhekk int agħraf dawk il-punti vitali l-aktar li tista’tirrifletti fuqhom u minnhemm ’il quddiem tkun tista’tagħraf il-ħtieġa ta’fejn l-aħjartirrifletti fix-xhur li ġejjin.Imxi bil-gablu u bil-ħsiebsabiex tasal aktar ’il quddiem.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Cancer huma dawn : abjad u oranġjo 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 15 , 16 , 18 u 20   

L-istilla li tagħtik direzzjoni pożittiva ġejja minnAquarius  

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom 

Leo mit-23 ta ’Lulju sat-22 ta’ Awwissu 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Leo ser ifisser mument ta’determinazzjoni li bħalissa int għandek bżonn fil-ħajja ta’madwarek, peress li d-determinazzjoni naqset xi ftit minn ġewwa fik.Dan huwa dak il-mument sabiex int terġa’tidħol fik u hekk tkompli timxi b'dak il-pass li int tant magħruf għalih.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Leo huma dawn : isfar u lewn id-deheb 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 16 , 17 , 18 u 20   

L-istilla litagħtik direzzjoni pożittiva ġejja minnSagittarius  

Leo huma magħrufin għal kemm huma nies umli 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwintagħalik Virgo ser ifisser li huwa mument fejn int tridtkun aktar fiduċjużdwar dak li int tixtieq tibda twettaq,tridtkun fiduċjużli tridtaħseb sabiex dak li hemm ġej bil-mod ikun maħsub sew u dan ser ikun importanti ħafna għar-riżultati mixtieqa minnek.Namaste

Kuluri favoriti ma’Virgo huma dawn : blu u roża  

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 15 , 17 , 19 u 21  

L-istilla li tagħtik direzzjoni pożittiva ġejja minnPisces   

Virgo huma magħrufin li jservu ta’pont 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Libra ser ifisser li huwa mument fejn minnissa ma tridx timxi aktar b'qalbek.Dan il-mument hu sensittiv ħafna għalik fejn int tridtirkupra ferm tajjeb minnxi deċiżjonijiet li ħadt ftit taż-żmien ilu. Għad għandek iċ-ċans li tirpilja imma biss tridtagħraf tuża aktar moħħok.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Libra huma dawn : griżu isfar 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 16 , 18 , 19 u 21 

L-istilla li tagħtikdirezzjonipożittivaġejja minnCancer 

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sal-21 ta' Novembru 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Scorpio ser ifisser mument ta’għarfien hekk li dan se joffrilek l-opportunitàli int tagħraf min minn dawk ta’madwarek huma l-vera persuni li int tista’tafda fil-pjanijiet li int tridtibda twettaq.Dan iridikun il-pass li int tridtagħmel għalkemm jaf ikun pass diffiċli.Irrifletti.Namaste

Kuluri favoriti ma’Scorpio huma dawn :  iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 15 , 18 , 19 u 20 

L-istilla li tagħtik direzzjoni pożittiva ġejja minnGemini 

Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Sagittarius ser ifisser li int tridtkun aktar formali fir-relazzjoni tiegħek kemm mal-kollegi, kemm mal-familja u kemm fl-imħabba.Int tridtagħraf twassal dak li turi f’imħabbtek b'mod aktar dirett.Dan se jibda jinħass aktar mis-soltu, dan huwa mument ta’komunikazzjoni.Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn : aħmar u oranġjo 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis 

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 16 , 17 , 19 u 21 

L-istilla li tagħtikdirezzjoni pożittiva ġejja minnLibra 

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltàorganizzata tagħhom 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’Jannar 

Iż-żodijaku f'dan il-Qamar Kwinta għalik Capricorn ser ifisser li int tridtkun aktar preċiża f'dak li int tridtwettaq.Nuqqas ta’dan jikkawża sitwazzjonijiet daqsxejn negattivi għalhekk int agħmel bħal pjansabiex tkun tista’twettaq dak kollu li hemm bżonn lif'dan il-perjodu jitwettaq. Imxi bil-galbu, irrifletti.Namaste 

Kuluri favoriti ma’Capricorn huma dawn : aħmar u isfar 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn  

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik huma : 15 , 17 , 19 u 21   

L-istilla li tagħtik direzzjoni pożittiva ġejja minnAries 

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetàtagħhom 

More in Oroskopju