L-oroskopju jgħid tiegħu sas-Sibt 17 t’Awwissu

X'ġimgħa għandek tistenna? Ara x'qed jgħidu l-istilel

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku ta’ Aquarius ser iwassal sabiex int tkun tista’ twassal dik l-imħabba li verament tixtieq. Għalhekk bħalissa ara lil min verament tista’ tafda b’ċertu kliem sabiex ma’ din il-persuna tkun tista’ tiftaħ qalbek anke dwar is-sitwazzjoni li għaddej minnha bħalissa. Però xorta waħda żomm lilek innifsek iffokat.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: kannella u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 17

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku ta’ Pisces ser jiftaħlek triq lejn is-sitwazzjoni li int tant tixtieq tirranġa jew tirregola. Jekk tagħraf tikkumbatti hemm possibilità tajba li tilħaq l-għan tiegħek. Mhix ser tkun sitwazzjoni faċli iżda qatt m’għandek taqta’ qalbek. Għalhekk dan huwa l-mument li trid temmen aktar fik.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 14 u 16   

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Capricorn

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodijaku ta’ Aries ser iressaqlek pjan li int trid verament tħejji sewe għalih. Taf li int ma tantx tħobb tmur ħażin f’dak li tkun trid twettaq, u taf li dan il-pjan jista’ jiftaħlek bosta toroq. Għalhekk tgħaġġilx u toqgħodx taħseb li b’ġebla waħda ser tolqot żewġ għasafar għax taf tispiċċa ma tolqot xejn.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 15 u 17    

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Virgo

 Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku ta’ Taurus ser joffrilek dik l-opportunità li tant ilek tħejji għaliha iżda trid tagħraf u turi kemm int matur għal dak li riesaq lejk. Għalhekk issa b’dan kollu jdur madwarek trid tagħraf x’verament trid. Ovjament mal-opportunità trid tagħraf iżżomm il-bilanċ kollu meħtieġ ta’ madwarek. Irrifletti sew.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 16

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Scorpio

Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku ta’ Gemini ser ikun mument ta’  bidu ta’ twettiq ta’ proġett li għandek imħejji. Mhix ser tkun faċli għalik speċjalment fl-ambjent li se tipprova tidħol imma bil-karattru determinat tiegħek xejn mhu impossibbli. Int magħruf li kapaċi tegħleb kull sfida li ssib quddiemek però għandek telgħa li se ssaħħek aktar.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: oranġjo u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 16   

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Aries

Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku ta’ Cancer ser joħloq żmien ta’ stennija ta’ xi risposta partikolari li din taf tibdillek id-direzzjoni fejn ukoll f’dawn il-ġimgħat li ġejjin għandek impenji importanti. Din hi fażi ta’ stennija però malli tasal din l-aħbar ser tiftaħlek bosta toroq kemm fil-ħajja professjonali u kemm oltre. Agħraf dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 17       

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Sagittarius

Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku ta’ Leo, ser jagħmlek twebbes rasek aktar u dan jaf ikun ta’ gwadann għalik sabiex turi li int ta’ karattru. Iva jistgħu jolqtuk ħażin imma dan huwa l-bżonn tal-mument li int se tiffaċċja, b’dak li int se turi m’int se titlef l-ebda kredibbilità, anzi se tagħti twissija li int taf tadatta lilek innifsek għal kull sitwazzjoni li tersaq lejk.  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 14, 15 u 17

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Aquarius

Leo huma magħrufin bħala persuni umli

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku ta’ Virgo jaf inaqqaslek ir-rankatura li int kont għaddej biha però dan mill-banda l-oħra dan ser ipoġġik f’pożizzjoni sabiex tiffoka ftit aktar fuqek innifsek, xi ħaġa li żgur għandek bżonn. Kull sitwazzjoni fiha l-pożittiv u n-negattiv tagħha. Għalhekk dan hu mument sabiex int tirrifletti ftit aktar dwarek. Agħraf sew dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 14, 15 u 16

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Cancer

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku ta’ Libra se joffrilek ideat ġodda però dawn jafu joħolqu xi ftit ta’ tensjoni madwarek. Int taf li f’dan il-mument mhux il-każ li tkun taħt xi forma ta’ pressjoni għalhekk issa trid tkun ferm attent minn dak li int tagħmel minħabba dak li għaddejt minnu. Fl-istess waqt ma tridx titlef dak li jista’ jkun ta’ gwadann għalik. Agħraf.  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 17

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Pisces

Libra huma magħrufin għat-tfittxija intensiva tagħhom

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku ta’ Scorpio ser iwassal sabiex int tagħraf aktar timxi b’moħħok. Riesqa sitwazzjoni madwarek li int trid tagħraf taffaċja b’ħiltek u ma tħallix din is-sitwazzjoni tħarbatlek dak li bnejt f’dawn l-aħħar xhur. Issa huwa l-waqt sabiex tagħraf kemm int kapaċi tegħleb dak li riesaq lejk u tagħraf timxi b’moħħok. Riesqa sitwazzjoni li tissaħħaħ aktar fil-madwar tiegħek.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 13 8 16  

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Gemini

 Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħho

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku ta’ Sagittarius ser jagħmlek tagħraf li mill-passat li int esperjenzajt int tista’ tħares ’il quddiem. Kollega li kellek ħbiberija tajba magħha fil-passat, ser terġa’ titfaċċa f’ħajtek. Dan jaf ikun ta’ eżami għalik sabiex issa tara kemm wara dak kollu li esperjenzajt kemm int lest tagħraf id-direzzjoni ideali għalik. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 13, 15 u 17

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Leo

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku ta’ Capricorn se joffrilek mument sabiex tagħraf tkun kapaċi taffaċja sitwazzjonijiet ibsin. B’hekk għal dan int għandek tkun kawt ħafna f’dak li jista’ jkun riesaq lejk. Ma għandekx tkun imfixkel minn dak li ġej jew se jseħħ speċjalment fejn tidħol xi opportunità li tista’ tpoġġik f’qagħda aktar stabbli. Irrifletti.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 16

L-istilla li se tkun ta’ ostaklu għalik f’dan l-istadju ġejja minn Leo

 Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru

More in Oroskopju