L-oroskopju ta’ New Moon ta’ Leo bejn it-28 ta’ Lulju u t-3 t’Awwissu

X'ġimgħa għandek tistenna. Jgħidlek Paul Jon

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Aquarius ser ikun ifisser li se tagħraf timxi b’aktar għaqal u dan sabiex int tkun aktar iffokat mis-soltu sabiex ma tikkommettix ċertu żbalji li forsi jistgħu jkunu ta’ konsegwenza meta għandek resqin lejk tant prospetti pożittivi. Agħraf dan sabiex ikun mument ta’ stabbiltà.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: kannella u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 30, 1 u 2

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Pisces ser ikun ifisser waqt ta’ riflessjoni għal tibdil li ser jibda jseħħ madwarek u minħabba dan int trid tagħraf aktar tikkontrolla kemm lilek innifsek kif ukoll sitwazzjonijiet li ser jiżviluppaw. Dan huwa żmien ftit delikat għalik imma agħraf ikkonfrontah kemm tista’ pożittivament għax ikun jaqbel lilek.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 1 u 3   

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Capricorn

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Aries ser ikun mument ta’ aktar konċentrazzjoni u għalhekk minn issa trid tibda tagħraf tikkontrolla aktar l-atteġġjament tiegħek u anke l-madwar tiegħek sabiex dak li ġej taffaċċjah b’aktar kalma u trankwillità u hekk tibda tħares ’il quddiem b’aktar determinazzjoni.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 2   

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Virgo

 Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Taurus ser ikun ifisser mument ta’ paċenzja u dan sabiex tagħraf tkattar il-maturità u l-għaqal f’dak li hemm riesaq lejk kemm fil-ħidma kif ukoll fil-madwar tiegħek. Agħraf ikkombina din il-paċenzja u żgur jekk tagħmel dan se tagħraf kemm se tibda tħossok aħjar u aktar iffokat. Agħraf.  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 31 u 2

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Scorpio

Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Gemini ser ikun ifisser perjodu ta’ aktar aggressività fl-ambizzjonijiet kemm tiegħek personali kif ukoll ta’ madwarek. Dan jaf ikun ta’ sfida għalik minħabba li issa trid turi aktar id-determinazzjoni u l-kapaċità f’dak li int trid tesprimi u tixtieq twassal. Ħares ’il quddiem b’ottimiżmu.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: oranġjo u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 3  

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Aquarius

 Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Cancer ser ikun ifisser mument ta’ aktar kontroll fuqek innifsek. Dan sabiex minn issa ’l quddiem ħafna mid-deċiżjonijiet li se tieħu kemm tista’ jkunu bil-mertu tiegħek. Għalkemm parir dejjem iservik ta’gwida finalment trid tibda taħseb għal rasek. Irrifletti dwar dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 29, 31 u 2     

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Taurus

 Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Leo, ser ikun ifisser żmien li jqawwilek iżjed l-abbiltà tiegħek sabiex b’hekk int tagħraf aktar il-kontroll tal-ħajja personali u anke ta’ madwarek. Dan huwa perjodu li jista’ jkun fih terġa’ tirbaħ dak li int tlift jew ħadulek mill-karattru li tant int magħruf għalih. Agħraf dan

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 30, 1 u 2

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Pisces

Leo huma magħrufin bħala persuni umli

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Virgo  ser ikun ifisser mument li fih tagħraf timxi b’aktar ħeġġa, fejn jekk is-soltu kont iddum sabiex tieħu xi deċiżjoni ta’ direzzjoni issa dan se tibda twettqu b’aktar ħeġġa u dan ifisser li r-ritmu tal-ħajja tiegħek ser jieħu xejra aktar pożittiva. Żomm dan il-pass kemm tista’ u rrifletti minn issa.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 1 u 3

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Sagittarius

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Libra, ser ikun perjodu li int trid tagħraf kemm trid tkun aktar stabbli fil-ħajja ta’ madwarek. Għalkemm int se tkun medhi b’ħafna proġetti kemm dawk preżenti kif ukoll dawk futuri, xorta waħda għandek tagħraf il-bilanċ fil-madwar kollu tiegħek speċjalment issa li daqt se tkun fiż-żodijaku tiegħek. Agħraf

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 30, 31 u 3

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Aries

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Scorpio ser ikun mument fejn int trid tagħraf tkun aktar preċiż f’dak li int tixtieq tibda twettaq. Iżda int trid tagħraf issarraf l-abbiltà magħrufa tiegħek biex b’hekk tkompli miexi b’determinazzjoni u tħares ’il quddiem għal dak li riesaq lejk. Parir ikun tajjeb li tisimgħu imma agħraf int.  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 28, 30, 2 u 3

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Gemini

Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Sagittarius ser ikun perjodu ta’ riflessjoni fl-imħabba li għadek qed tkattar fiha. Din taf toħloq xi problemi sakemm int tkun  deċiż dwar fejn tixtieq tasal. Agħraf biss li l-passat huwa ktieb magħluq. Issa trid tħares ’il quddiem jekk trid il-kuntentizza li tant tixtieq.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 30, 31 u 3   

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Cancer

Sagittarius huma magħrufin għall-abbilità organizzata tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku ta’ new moon għal Capricorn ser ikun ifisser mument opportun li tagħraf taħtaf dan il-perjodu sabiex dak li hemm madwarek tiżvolġih kif verament tixtieq. Dan jista’ jitwettaq għax l-enerġija pożittiva li ġejja madwarek se tagħmilha possibbli li tirċievi dak kollu li jista’ jagħmlek aħjar. Agħraf sew dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 3

L-istilla li se toffrilek motivazzjoni ġejja minn Leo

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Oroskopju