L-Oroskopju mill-Ħadd 14 ta' Lulju sas-Sibt 20 ta' Lulju

X'qed tgħid l-istilla tiegħek?

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku għal Aquarius f’dan il-qamar kwinta, se joffrilek opportunità sabiex f’kull sitwazzjoni li f’dawn il-ġimgħat se tiltaqa’ magħhom, tkun aspirata aktar u temmen fik innifsek aktar. Int kontra kollox trid tkun kapaċi tegħleb kull ostaklu li jiġi. Din hija l-fażi għalik sabiex tagħraf aktar tikkontrolla lilek innifsek. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: kannella, blu u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 16, 18 u 20 

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Gemini

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku għal Pisces f’dan il-qamar kwinta ser jagħmlek toqgħod ftit aktar attent minn dak li forsi s-soltu ma tantx kont tagħtih importanza. Trid tagħraf li qiegħed f’fażi ta’ ċertu tibdil u minħabba f’hekk trid toqgħod ftit aktar attent kif iġġib ruħek mal-oħrajn. Aħjar tkun aktar imħejji sabiex tkun tista’ tissaħħaħ f’dak li għaddej madwarek,  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 18 u 19 

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Libra

Pisces huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effettiv ħafna 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April  

Iż-żodijaku għal Aries f’dan il-qamar kwinta, ser ikun ifisser għalik li trid trattab xi deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu, għaliex taħt dan iż-żodijaku aktar minn qabel, l-ebusija ta’ ġo fik taf tkun effettiva. Dan jaf ikun ta’ xkiel mill-att ta’ karriera wisq aktar jekk għandek relazzjoni. Agħraf rattab ftit.  

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 19 u 20 

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Capricorn

 Aries huma magħrufin għat-twebbis ta’ rashom.

Taurus mill-20ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku għal Taurus f’dan il-qamar kwinta ser ifisser xi ftit ta’ taqbida sabiex tagħraf timxi b’moħħok aktar milli b’qalbek. Sabiex int tkun tista’ timxi fuq dak li taħseb bl-għaqal tal-moħħ u jekk jirnexxilek tagħmel dan se tagħraf kemm għandek kapaċità. Agħraf kun fiduċjuż fik innifsek. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: blu u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 18 u 19

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Virgo

Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjonitagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku għal Gemini f’dan il-qamar kwinta huwa dak il-waqt li se jinfetħulek ħafna toroq ta’ opportunitajiet fil-karriera tiegħek. Però bħalissa l-aktar li qed tispikka hija d-deċiżjoni dwar bidla personali li qiegħda tħassbek xi ftit. Taqtax qalbek, wettaq din il-bidla meħtieġa sabiex b’hekk tkompli tibrilla. Emmen fik innifsek. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 16, 18 u 19 

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Sagittarius

Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku għal Cancer f’dan il-qamar kwinta ser ifisser li se tiċċaqlak aktar lejn stabbilita ta’ dak li int ilek tant tiffoka fuqu. Issa se tkun iffokat iżjed fuq il-madwar tiegħek mis-soltu u dan jawgura tajjeb sabiex dak li tixtieq jibda jagħtik is-sodisfazzjon tant meħtieġ. Però agħraf żomm bilanċ. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad u oranġjo

L-aktar jum idealigħalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 19 u 20   

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Aquarius 

 Cancer huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku għal Leo f’dan il-qamar kwinta ser jagħmlek tagħraf aktar l-abbiltà tiegħek sabiex int ma toqgħodx aktar timxi fuq il-pariri ta’ ħaddieħor. Li tieħu l-pariri hu dejjem utli imma minn hemm ’il quddiem għandek tkun b’saħħtek biżżejjed sabiex tasal għall-konklużjonijiet fuq dak li tħoss ġewwa fik. Wasal iż-żmien li taqdef għal rasek.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb 

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 19 u 20 

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Scorpio

Leo huma magħrufin bħala persuni ta’ fehma soda.

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku għal Virgo f’dan il-qamar kwinta ser ikun żmien aktar stabbli minn dak li int kont qed tesperjenza dan l-aħħar. Għalhekk aħtaf din l-opportunità sabiex tagħraf timxi aħjar fil-karriera u l-madwar tiegħek. Dan huwa perjodu fejn int tista’ twessa’ aktar l-abbiltà tiegħek. Tibżax minn dak li riesa lejk. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 17 u 19    

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn  Pisces

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku għal Libra f’dan il-qamar kwina ser jagħmlek tagħraf aktar il-bżonnijiet personali tiegħek għalhekk ikun tajjeb li f’dan il-perjodu ddur dawra madwarek sabiex tagħraf aktar kif ser tippjana aħjar l-aħħar xhur ta’ din is-sena, kun kawt f’dan il-mument. 

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: griż u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 15, 19 u 20 

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Taurus

Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku għal Scorpio f’dan il-qamar kwinta ser jgħinek tirrifletti u aktar attent ta’ kif tagħraf tieħu deċiżjonijiet li ġejjin fil-viċin. Dan huwa perjodu delikat għalik. Din is-sitwazzjoni taf toħloq ukoll ċertu nervi ġewwa fik, għalhekk trid tagħraf iżżom kawt sabiex ma tagħmilx deċiżjonijiet mgħaġġla. Agħraf dan

Namaste

Kulurifavoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 17 u 19

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Leo

 Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku għal Sagittarius f’dan il-qamar kwitna ser ifixklek xi ftit bejn dak li kellek fil-passat għal dak li int fil-preżent. Dawn huma fażijiet ta’ riflessjoni li jafu joħoloqu fik ftit ta’ konfużjoni għalhekk għandek tiffoka biss fuq dak li għaddej minnu sabiex tissaħħaħ aktar għal li ġej.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittariushuma dawn:aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 16, 19 u 20  

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn  Cancer

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku għal Capricorn f’dan il-qamar kwinta se joħloq tensjoni madwarek aktar mis-soltu. Dan jaf ikollu xi effetti anke mal-kollegi tiegħek. Se tara qisu kollox ġej ħażin imma jekk tagħraf din il-gwida dan jgħaddi iktar malajr milli taħseb. Għalhekk agħraf u emmen fik innifsek aktar mis-soltu.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 18 u 19       

L-istilla li se tkun t’għajnuna siewja għalik ġejja minn Aries

 Capricorn huma magħrufin għall-ideat pożittivi li jafu joffru

More in Oroskopju