X'qed tgħid l-istilla tiegħek?

L-Oroskopju mill-Ħadd 16 ta’ Ġunju sas-Sibt 22 ta’ Ġunju

 

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Aquarius ser idaħħlek fi ħsibijiet li ser iġegħluk tieqaf mir-rankatrua li kont għaddej biha biex b’hekk tiffoka iżjed fil-madwar tiegħek. Għalkemm taf li mhux kollox jiddependi minnek imma ta’ l-inqas dak li int tiflaħ għalih ser twettqu u tagħraf ħiltek fejn kapaċi tasal.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 18, 20 u 21  

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Sagittarius

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Pisces ser toffrilek opportunità li taf toħloq ċertu tensjoni madwarek. Mhux il-mument li tgħaġġel fid-deċiżjoniji għax trid twettaq ħafna affarijiet fil-pożizzjoni li int għandek bħalissa. Tajjeb li tagħmel analiżi sew, tirrifletti u tara kif tista’ ddawwar kollox f’pakkett wieħed. Irrifletti dejjem.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 21 u 22

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Cancer

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Aries ser tagħraf timxi aktar b’moħħok peress li s-sitwazzjoni li għandek quddiemek trid ftit tal-ħsieb. Dan trid tagħmlu sew għax trid iżżomm bilanċ bejn xogħlok u relazzjoni tajba li int għandek. Mument delikar imma jidher li se tgħaddi minnu tajjeb ħafna. Emmen fik.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: kannella u aħmar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 20 u 21

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Scorpio

 Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu.  

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Taurus ser jagħmlek tagħraf li sitwazzjoni mill-passat ħa terġa’ Titfaċċa. Peress li għadda ċertu żmien u int stabbilejt aktar lilek innifsek, tkun ftit ta’ problema jekk tagħti xi spazju għal din is-sitwazzjoni meta taf kemm batejt biex ħriġt minnha. Mhux il-waqr li int tiftaħ din it-tieqa. Agħraf dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 20 u 22       

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Leo

Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Gemini ser joħloq pressjoni kbira madwarek minħabba diversi proġetti li għandek speċjalment wieħed partikolar li jeħodlok ħafna ħin. Tinsab xi ftit panikuż minħabba li għandek sitwazzjonijiet li trid tieħu ħsieb u dan kollu se jirnexxilek tagħmlu. Kun kawt.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 21 u 22    

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Aquarius

Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Cancer huwa mument ta’ ħsibijiet u pjanijiet dwar il-karriera u dwar bidla – anke dar ġdida. Tajjeb li tagħmel ċertu pjanijiet imma ħu ħsieb li timxi b’għaqal. Hemm bosta opportunitajiet u ħa jkun hemm diversi tibdil madwarek imma tajjeb tħejji pjan għal dak li riesaq.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 18, 20 u 21

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Virgo

 Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom.

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Leo ser jagħmlek tirrifletti sabiex ma tkunx rasek iebsa għax jekk se żżomm iebes żgur se ġġarrab xi telfa. Huwa mument fejn int trid tagħraf terħi mis-sikkar. Tibżax tagħmel dan għax m’int ħa titlef l-ebda kreddibilità anzi wara tinduna li meta tagħmel dan il-pass tista’ tagħraf iktar madwarek.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 18, 21 u 22

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Pisces

Leo huma magħrufin bħala persuni umli

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Virgo ser ikun żmien fejn trid tagħfas aktar fuq l-imġiba tiegħek. Trid tara kif se ssib aktar ħin għal ta’ madwarek. Taf li m’intix issib biżżejjed ħin imma trid tara li minn li għandek tagħti l-massimu. Xi sorpriża li tista’ tagħmel tinżel tajjeb ħafna. Għalhekk bħalissa ffoka ftit iżjed f’dan ir-rigward.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 18, 20 u 21

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Taurus

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Libra ser ikun żmien li int taħgraf aktar min int. Tagħraf aktar xi trid verament u fejn trid tasal. Huwa mument fejn trid issib lilek jekk dan m’intix se tagħmlu jaf ikun hemm xi konsegwenzi. Mhix faċli li tieħu ċertu deċiżjonijiet. Għalhekk agħraf sib l-ispazju fejn tirrifletti fejn trid tasal.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu u abjad

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 20 u 22

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Capricorn

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna.

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Scorpio ser iwasslek għal pjan li int tixtieq twettaq u dan jista jsir imma trid tagħraf tħejji sew għalih. Taf li int ma tħobbx li xi ħaġa tmurlek ħażin. Taf tkun f’preċiża f’dak li trid. Dan il-pjan ħa jagħtik spinta ’l quddiem basta tonora dmirek b’aktar responsabbilità. Għalhekk agħraf dan.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 18, 19 u 21    

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Gemini

 Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Sagittarius ser jagħmlek tagħraf li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed titlef iċ-ċans tiegħek li tista’ tirbaħ dak li bħalissa jidher li qisu qed jintilef. Imma jekk tagħraf tibda mill-aktar fis tikkumbatti din il-mewġa li bħalissa għaddejja kontrik, hemm possibilità li ftit ftit terġa’ tibda tirbaħ lura. Agħraf sew.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: roża u isfar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 19, 21 u 22

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Aries

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

F’dan il-qamar kwinta ta’ Gemini għalik bħala Capricorn ser jagħmlek tagħraf li int persuna li ma tantx tħobb tafda. Għalhekk bħalissa ara ma’ min tafda ċertu sitwazzjonijiet b’mod speċjali fuq ix-xogħol fejn bħalissa trid toqgħod aktar moħħok hemm mis-soltu. Din is-sitwazzjoni taf iġġib ftit aktar tensjoni fuqek però se tgħinek tagħraf aktar.

Namaste

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 21 u 22    

L-istilla li se toffrilek kumpanija ġenwina ġejja minn Libra

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Oroskopju