8.6 miljun ktieb misluf mil-libreriji pubbliċi fl-aħħar deċenju

Il-libreriji pubbliċi ta’ Malta, matul l-aħħar għaxar snin, sellfu 8,573,786 ktieb, skont numri maħruġin minn Malta Libraries

Il-libreriji pubbliċi ta’ Malta, matul l-aħħar għaxar snin, sellfu 8,573,786 ktieb, skont numri maħruġin minn Malta Libraries. 

Il-kotba mislufin kienu mil-Libreriji Pubbliċi Ċentrali f’Malta u Għawdex, kemm dawk reġjonali u dawk tal-Fergħa. L-istatistika żvelat li matul dan il-perjodu ġew mislufin b’kollox 8,362,862 ktieb u 210,924 eBooks. 

Meta tnieda s-servizz tal-eBook ta’ Malta Libraries f’April 2016, ġew irreġistrati 61,757 membri ġodda li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu magħmulin minn żgħażagħ sa 17-il sena. 

Is-snin 2020 sal-2023 raw żieda notevoli fis-self tal-kotba; minn 617,820 self fl-2020 sa 685,469 self fl-2023. Fl-2020 ġew missellfa 571,778 ktieb u 46,042 eBook b’total ta’ 617,820 ktieb (kotba fiżiċi u e-Books), waqt li fl-2023 ġew missellfa 626,894 ktieb u 58,575 eBook, b’total ta’ 685,469.   

ġew mislufin għal kotba, 46,042, filwaqt li ġew mislufin għal kotba fiżiċi, 46,042, 46,042 akkumpanjat minn 58,575 Self tal-eBook. Filwaqt li s-self ta’ kotba fiżiċi ra żieda kostanti matul l-erba’ snin, kien hemm tnaqqis temporanju fis-self tal-eBooks fl-2021 u fl-2022, qabel irkupra fl-2023. 

Ħarsa eqreb lejn ix-xejriet tas-self żvelat għarfien intriganti dwar il-preferenzi tal-lingwa madwar il-lokalitajiet. Mis-56 lokalità bil-libreriji, 32 issellfu aktar kotba bl-Ingliż milli kotba bil-Malti. 

Fl-2023 biss, 354,158 ktieb bl-Ingliż ġew mislufin meta mqabbel ma’ 259,528 ktieb bil-Malti madwar in-network tal-libreriji. Fost il-lokalitajiet bi preferenza għall-kotba bl-Ingliż kienu notevoli Ħ’Attard, Birkirkara, Ħal Safi, San Pawl, San Ġwann, Marsaskala, Ħal Luqa, Is-Siġġiewi, Tas-Sliema, u Santa Luċija. Bil-maqlub, 23 librerija minn 56 kienu favur il-kotba bil-Malti fuq l-Ingliż. Dawn kienu jinkludu libreriji f’Birżebbuġa, Il-Fgura, Ħal Għargħur, Il-Gudja, Il-Ħamrun, Il-Kalkara, Iż-Żurrieq, Ix-Xgħaira, Ħaż-Żabbar, u Ħal Qormi. 

F’Għawdex kienet osservata xejra simili, b’aktar kotba mislufin bl-Ingliż milli bil-Malti fl-2023, ħlief għal-libreriji fil-Qala u ż-Żebbuġ, fejn il-kotba bil-Malti kienu favoriti. 

Id-drawwiet differenti tas-self jirriflettu x-xenarju kulturali ta’ Malta u l-pajsaġġ li qed jevolvi tal-konsum letterarju, bil-libreriji jservu bħala conduits vitali għat-tixrid tal-għarfien u l-involviment tal-komunità. Hekk kif it-teknoloġija qed tkompli tfassal mill-ġdid id-drawwiet tal-qari, il-libreriji ta’ Malta jibqgħu impenjati li jrawmu l-imħabba għall-qari bejn il-ġenerazzjonijiet u l-lingwi.  

Minkejja li n-numru ta’ kotba fiżiċi mislufin żdied b’rata stabbli fl-aħħar erba’ snin, kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ eBooks mislufa fl-2021 u l-2022, qabel ma ġie rreġistrat numru ogħla ta’ self fl-2023. 

 

Servizzi b’xejn 

 

F’dawn l-aħħar ġimgħat, il-membri ta’ Malta Libraries se jkunu jistgħu jissellfu eBooks, audiobooks u rivisti b’xejn permezz ta’ applikazzjoni diġitali.  

Is-servizz diġitali jinkludi 37,000 titlu ta’ eBooks differenti u wieħed jista’ jaċċessahom billi jniżżel l-OverDrive App Libby fuq il-mobile jew tablet. Fost l-għażliet ta’ eBooks hemm rumanzi, fantasija, bijografiji, komiks, tisjir u ħafna aktar. L-għażla ma tonqosx għat-tfal u adolexxenti, b’għażla ta’ stejjer differenti li wieħed jista’ jagħżel li jaqra. 

Fil-preżent il-Libby tinkludi fiha eBooks bl-Ingliż biss iżda minn din is-sena se tibda tinkludi wkoll eBooks bil-Malti. B’hekk dan is-servizz se jkun qed jikkumplimenta s-servizz tal-Octavo li joffri selezzjoni ta’ eBooks bil-Malti għall-membri ta’ Malta Libraries.  

F’April tal-2017, il-Malta Libraries introduċiet servizz aktar modern magħruf bħala Talking Books, bl-għan li persuni niqsin mid-dawl jew li għandhom problema biex jaqraw il-kitba jkunu jistgħu jingħataw l-għajnuna. 

Meta persuni jirreġistraw għal dan is-servizz tat-Talking Books, jintbagħat katalgu bil-posta, u minnu tista’ timmarka l-preferenza tal-ktieb jew kotba li tixtieq tisma’. L-audiobooks ikunu fuq pen drive u jistgħu jinstemgħu fuq kompjuter jew apparat diġitali ieħor apposta.  

Il-membri ta’ Malta Libraries jistgħu jissellfu sa 3 eBooks għal perjodu ta’ 21 ġurnata. Jekk tkun qrajt ktieb f’qasir żmien tista’ faċilment terġa’ tissellef eBook ieħor għax is-servizz ma jieqaf fl-ebda ħin.  

Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jċempel lil-Librerija Ċentrali Pubblika fuq 2598 3500 jew jibgħat email fuq [email protected].  

 

 

 

More in Divertiment