L-Oroskopju

Aqra xi jgħidu l-istilel tiegħek għal din il-ġimgħa fl-oroskopju mwassal minn Paul Jon

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Aquarius, ser ikun mument ta’ riflessjoni dwar dak li hemm għaddej madwarek preżentament. Għalkemm forsi tħossok xi ftit konfuż u ma tafx x’taqbad tagħmel trid tibqa’ kawt u taħseb fil-fond dwar dak kollu li għaddej imma bil-galbu tagħraf tieħu l-aħjar deċiżjoni wara li tkun irriflettejt bl-aħjar mod. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna

 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Pisces, ser ikun mument ta’ aktar ħsibijiet fil-fond fuq dak li int qed taspira li ġej fil-futur qarib għall-karriera tiegħek. Int qed tagħraf li ser ikun hemm aktar żviluppi fl-istess karriera u dan ovvjament ser jaffettwa ċ-ċirku kollu li għandek madwarek. Żgur li int trid iżżomm kollox fuq keffa waħda, għalhekk agħraf aħseb aktar u kun iżjed iffukat. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Scorpio

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Aries, ser ikun mument ta’ ftit tensjoni minħabba dak li għandek għaddej bħalissa madwarek li bla ma trid qed tinqabad taħt pressjoni u bħal qisek m’intix tħossok f’postok għalkollox. Però tajjeb tkun taf li din il-fażi sejra tkun għal ftit ġimgħat u tgħaddi però ma tridx tkabbar dak li jkun għaddej għax jekk tagħmel hekk is-sitwazzjoni titwal. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt    

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Sagittarius

Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu

 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Taurus, ser ikun mument ta’ ftit kalmizza f’dak li int tkun trid twettaq. Fejn is-soltu tkun ftit agressiv biex dak li hemm bżonn jitwettaq, issa se tħoss ċertu kalma li taf għall-ewwel tħassbek xi ftit imma toqgħod tinkwieta xejn. Din mhix tort tiegħek però hija l-fażi li trid tgħaddi minnha u kompli ħares ’il quddiem fit-tajjeb. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Capricorn

Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom

 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Gemini, ser ikun mument ta’ ftit aktar pressjoni. Dan ser jiġri minħabba l-ħafna pjanijiet li għandek u li trid twettaq. Dan ovvjament se joħloq pressjoni madwarek li taf ukoll tagħmel xi ftit bla kontroll imma dan ovvjament mhux se jiġri u għalkemm il-pressjoni tibda tikber int se tagħraf issib il-kontroll tagħha u hekk it-tkabbir ta’ madwarek jissaħħaħ. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Aquarius

Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom

 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Cancer, ser ikun mument ta’ ftit eċitament minħabba dak li int tixtieq tara lest madwarek imma minħabba ċertu sitwazzjonijiet li xi kultant ħadd m’għandu kontroll fuqhom, dan jaf jikkawżalek ftit tensjoni imma dan mhux ser ikun għat-tul għax f’dawn il-ħmistax li ġejjin int se tara li dak li int ħsibt mhux ser jitwettaq u fil-fatt jirnexxielek iżżomm kawt. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Pisces

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom

 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Leo, ser ikun mument ta’ aktar enerġija u dan sabiex int ma taqax lura minn dak li hemm ġej għalik fil-mument qarib. Għalhekk sabiex int tkun imħejji aktar, se tinbena ftit aktar enerġija mis-soltu sabiex b’hekk tkun kapaċi tlaħħaq ma’ dawk is-sitwazzjonijiet kollha li hemm madwarek u ħajtek tibqa’ għaddejja mingħajr ma jkun hemm xi waqa’ jew żelqa. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: aħmar, oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Aries

Leo huma magħrufin kemm huma nies umli

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Virgo, ser ikun mument ta’ aktar tħejjija dwar dak li qed tippjana. Però, din it-tħejjija taf tkun xi ftit aktar delikata mis-soltu fejn int se tara li tkun imħejji aktar mingħajr ma tħalli xejn barra. Ovjament fejn is-soltu ma tkunx tant iffokata dwar dan, din id-darba se tara li se tkun involut sa l-anqas dettall sabiex kollox ikun sew u hekk int se tagħraf id-differenza ta’ dan fil-ġimgħat li ġejjin. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Taurus

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Libra ser ikun mument ta’ aktar ħsieb kif attwalment tkun aktar bilanċjat f’dak kollu li hemm madwarek. Għalkemm int tagħmel dak kollu li huwa possibbli sabiex tagħraf issib il-bilanċ, dan l-aħħar xi ħadd madwarek ġibidlek l-attenzjoni li forsi trid tkun aktar ibbilanċjat u minħabba dan il-parir f’dan il-perjodu se tagħraf tibbilanċja dak kollu possibbli. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Gemini

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna

 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Scorpio ser ikun il-mument ta’ aktar riflessjoni dwar saħħtek. Dan huwa żmien fejn int se tħoss li għandek iddur ftit aktar miegħek innifsek f’dan ir-rigward. Mil-lat fiżiku trid tibda ssib ħin għalik sabiex tmur sal-gym jew tagħmel xi mixja. L-aqwa li int issaħħaħ lilek innifsek, wara kollox dan ikun għall-ġid tiegħek stess. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Cancer

Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Sagittarius ser ikun mument ta’ aktar tkattir fl-imġabba li hemm madwarek. Dan il-mument se jgħarrfek x’nuqqasijiet hemm u bil-mod se tibda tħoss kif għandek tibda tirranġahom u hekk dan sejjer isarraf sabiex int tagħraf kemm l-imħabba ta’ madwarek tista’ tkun aħjar minn dak li llum hi imma basta tagħraf dak li għandu bżonn jitranġa. Namaste.

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Leo

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom

 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Din il-fażi taż-żodijaku għal min ġej mill-istilla ta’ Capricorn ser ikun mument ta’ xi tibdil kif int se tibda tagħraf aktar minn dawk ta’ madwarek huma vera l-persuni ġenwini u dawk li mhumiex. Dan se tagħmlu wara li għaraft li kien hemm xi forma ta’ tradiment minn ta’ madwarek u hekk li wasal il-mument opportun sabiex int issa aktar minn qatt qabel tagħmel analiżi profonda ta’ dawk li huma vera persuni utli u ġenwini. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li bħalissa se tkun ta’ gwida għalik ġejja minn Virgo

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Divertiment