L-Oroskopju

Aqra xi jgħidu l-istilel tiegħek għal din il-ġimgħa fl-oroskopju mwassal minn Paul Jon

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Aquarius ser ikun ta aktar responsabbiltà madwarek, kemm f'dak li għandu xjaqsam mal-karriera tiegħek wisq aktar jekk int għandek relazzjoni, din responsabbiltà trid tkun li taraf il-valur ta dawn is-sitwazzjonijiet li int huma viabli fil-ħajja tiegħek, għalhekk għaraf kun preperata sew għal dan. 

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna

 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Pisces ser ikun ta aktar għarfien tal-potenzjal li int għandek u dan sabiex issarrfu aktar fit-tkabbir f'oppurtunijiet li resqin lejk, għalkemm int taħseb li l-pożizzjoni tiegħek hi waħda stabbli però ma jfissirx li għandha tibqa dik li hi, u huwa għalhekk li għandek tagħraf li dak li jista jkun ta oppurtunità ġdida għalik għandek tirfletti ftit.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Scorpio

Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom

 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effet tiegħu fuq Aries ser ikun ta aktar kalmezza minn dak il-ġenn ta paniku li dan l-aħħar kien qiegħed ikollok, issa ser tħossok aktar kalm kemm int bħala persuna u kemm f'dak li int tagħmel u dan ser iservik sabiex minn issa sa kemm taddi din il-fażi taraf aktar il-valur kollu ta dak li għandek madwarek dan ser isaħħek aktar. 

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta       

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Sagittarius

Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu

 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Issa li ż-żodijaku qiegħd fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Taurus ser ikun wieħed ta ftit aktar trankwillità li din tista ssarraf li jkun hemm aktar spazju ta ħin madwarek, issa ħa ssib li f'daqqa waħda għandek ħin sabiex tmur xi passiġġata, jew tibda tmur sal-gym, jew xi forma ta rilass li int tħobb tagħmel, għaraf dan il-mument ta rilassament li se taraf x'kont qed titlef

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnjen

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Capricorn

Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom

 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Gemini ser ikun wieħed ta sfida għal dak li ġej, sfida għal proġetti li hemm imfassla għalik, sfida fl-imħabba, kollox ma kollox dak li int ser tiffaċja fil-ħajja tiegħek ser ikun taħt forma ta sfida personali li akkost ta kollox int tasal fejn finalment tixtieq, issa huwa dak il-mument ta tkabbir komplut madwarek

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Aquarius

Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom

 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Cancer ser ikun wieħed ta tqassim ta pjan għal dak li ġej madwarek, dan sabiex dak li riesaq lejk ikun imqassam b'mod li jkun effettiv u mingħajr ma jkun hemm xi forma ta problemi minħabba dak li jista joħroġ, għalhekk huwa ferm importanti li issa int tagħraf aktar tqassam sabiex dak li ġej ikun aktar bilanċjat għalik. 

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Pisces

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom

 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Leo ser ikun wieħed ta aktar ħeġġa li dan l-aħħar kien hemm xi ftit ta nuqqas, għalhekk li issa din il-fażi reġa’ ġejja madwarek, il-ħeġġa li int ser tħoss f'dak kollu tal-madawar agħraf kemm tista tiggwadanja, dak ikun ta importanza speċjalment wara l-pawsa li issa int tħares għal dak li gej b'aktar ħeġġa ġewwa fik.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: aħmar, oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Aries

Leo huma magħrufin kemm huma nies umli

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Virgo ser ikun ta aktar ħsibijiet dwar dak kollu li jista jibda jinbidel jew jitranġa fil-ħajja personali ta Virgo. Dan huwa mument ta fażi fejn Virgo se jaddi minn ħafna ħsibijiet ta kif jista jkun hemm ċerta bidla kemm fil-ħajja ta xogħol u kemm fir-relazzjoni għaraf biss li din hi fażi għalhekk żomm kawt

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Taurus

Virgo huma magħrufin li jservu ta’ pont

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Libra ser ikun wieħed ta tibdil, tibdil fil-mod kif kont qed taħseb dwar ċertu sitwazzjonijiet personali, tibdil dwar kif se tibda tippjana għal aħjar dwar il-ħidma jew karriera u anka jaf ikun hemm xi ftit tibdil ukoll dwar id-dieta tiegħek. Dan kollu int se tibda tħossu f'din il-fażi, għall-ewwel se tkun xi ftit xettiku dwar dan kollu imma meta int se tara xi jkun għaddej madwarek taraf l-importantza aktar ta dan.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Gemini

Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna

 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Scorpio ser ikun wieħed ta konċentrazzjoni dwar dak li huwa vera utli fil-ħajja ta madwarek, dan jaf jikkawża li tagħmel ċertu tibdil anka dwar il-mod kif int iġġib ruħek kemm mal-kollegi, kemm mal-ħbieb u kemm fir-relazzjoni ta mħabba, imma agħraf li tkun moderat għall-mod ta dan it-tibdil, li tadata lilek għall-aħjar sabiex dan ikun dak il-mument li int taraf tisodda dak kollu ta madwarek.

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Cancer

Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom

 

Sagittarius mill-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Sagittarius ser ikun xi ftit ta inċertezza dwar dak li int qiegħda l-aktar inċerta fil-ħajja ta madwarek, għalhekk int trid taraf mill-aktar fis tkun aktar stabbli f'kull parti tal-ħajja ta madwarek għax inkella din il-fażi sejra toħloq aktar inċertizza u dan jaf ikun ta diffikultà għaż-żmien li ġej, għalhekk b'aktar diterminazzjoni agħraf ilqa għal dan u wara tagħraf l-abbiltà li għandek 

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Leo

Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom

 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Issa li ż-żodijaku qiegħed fil-fażi ta’ dik imsejħa 'Qamar Kwinta' l-effett tiegħu fuq Capricorn ser ikun wieħed ta’ kalmizza aktar mis-soltu, ovjament Capricorn huma magħrufin kemm huma persuni xi ftit agressivi f'diversi aspetti tal-ħajja imma din il-fażi se toħloq ġewwa fik ċertu kalmizza li permezz tagħha int se tagħraf ikollok ċertu aktar kontroll tiegħek innifsek dwar dak li int trit twettaq, dan se joffrilek aspett li xi kultant fil-ħajja mhux kemm tiġri jgħodd imma kemm tasal

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola

L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

L-istilla li se toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Virgo

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà ta

More in Divertiment