33,472 student u studenta jirritornaw wara l-bankijiet tal-iskola fl-iskejjel tal-Istat
Il-Ministru għall-Edukazzjoni żar diversi skejjel u ħeġġeġ lill-istudenti kollha biex jieħdu sehem fl-attivitajiet extrakurrikulari li kull skola torganizza
Malta fl-iżbarra: Il-KE tressaq lil Malta quddiem il-Qorti Ewropea fuq il-bejgħ taċ-ċittadinanza
Il-Kummissjoni Ewropea tqis li ż-żewġ tipi ta' skemi joħolqu riskji serji, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà, tal-ħasil tal-flus, tal-evażjoni...
‘Bi ftit flus, b’xi mod jew ieħor naraw kif inkampaw iżda lin-nisa u lit-tfal, ma nieqfu nipproteġuhom qatt!’

Fejn imorru dawk in-nisa li jaħarbu mill-vjolenza? Min huma Fondazzjoni Sebħ? X’jagħmilhom differenti l-istituti u d-djar tat-tfal? L-ILLUM...

Fejn imorru dawk in-nisa li jaħarbu mill-vjolenza? Min...

Irduppjati l-fondi għal €450,000 allokati fi skemi għaż-żgħażagħ

Il-Gvern se jkun qiegħed jinvesti d-doppju minn din is-sena għaliex jemmen bis-sħiħ li l-għaqdiet taż-żgħażagħ għandhom rwol kruċjali...

Il-Gvern se jkun qiegħed jinvesti d-doppju minn din...

'Jekk il-prezzijiet tal-propjetà jibqgħu jogħlew, iva l-Gvern għandu jgħin' - Josef Bugeja

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU jisħaq li eventwalment jekk kulħadd jagħżel li jikri l-proprjetà u mhux jixtri din ukoll mhux se tibqa'...

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU jisħaq li eventwalment...

Għandek familja b'żewġt itfal? Biex tgħix ħajja diċenti għandek bżonn madwar €28,000 fis-sena

Jiġi varat rapport dwar in-National Living Income, bil-għan li tingħata definizzjoni għal għixien diċenti u denju għas-soċjetà kollha 

Jiġi varat rapport dwar in-National Living Income,...

L-aħwa Degiorgio jċedu każ kostituzzjonali li fetħu għax baqgħu jinżammu arrestati

Huma ma taw l-ebda raġuni għaliex għamlu dan

Huma ma taw l-ebda raġuni għaliex għamlu dan

'Suppost il-Gvern kellu jdaħħal liġi li tipproteġi lill-ħaddiema tal-pjattaforma, iżda naqas milli jagħmel dan' - PN

Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo jgħid li l-Gvern ta’ Robert Abela ma għamel xejn dwar il-kundizzjonijiet ta’ dawk il-ħaddiema li...

Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo jgħid...

'Hemm prezz x'jitħallas għall-iżbalji li saru fl-Air Malta ... Jien se nagħmel dan' - Caruana

Il-Ministru Clyde Caruana jisħaq li l-Air Malta hija eżempju ċar ta' kif kumpanija ma għandhiex tagħmel in-negozju filwaqt li insista li hemm...

Il-Ministru Clyde Caruana jisħaq li l-Air Malta hija...

Il-Prim Ministru jikkundanna l-aħħar kummenti ta' Putin u jwiegħed aktar għajnuna lill-Ukreni

Waqt l-indirizz tiegħu quddiem l-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, il-Prim Ministru Abela jisħaq li l-prijorità ta' Malta fil-Kunsill...

Waqt l-indirizz tiegħu quddiem l-Assemblea Ġenerali...

'Fuq tal-COLA mhux se nċedu. Jekk il-kalkolu inħadem għal €10, daqshekk għandu jingħata'

L-għoli tal-ħajja bħalissa jinsab fuq fomm ħafna nies u l-istess il-COLA. L-ILLUM tistaqsi lis-Segretarju Ġenerali tal-GWU dwar dan, dwar l-Air Malta u...

L-għoli tal-ħajja bħalissa jinsab fuq fomm ħafna nies u...

'Fuq tal-COLA mhux se nċedu. Jekk il-kalkolu inħadem għal €10, daqshekk għandu jingħata. Għall-futur imma lesti nitkellmu...'

L-għoli tal-ħajja bħalissa jinsab fuq fomm ħafna nies u l-istess il-COLA. L-ILLUM tistaqsi lis-Segretarju Ġenerali tal-GWU dwar dan, dwar l-Air Malta u...

L-għoli tal-ħajja bħalissa jinsab fuq fomm ħafna nies u...

Kunsill għall-iGaming biex ikompli jissaħħaħ settur li jikkontribwixxi tant fl-ekonomija

Il-Ministru Schembri qal li pajjiżna ħadem fuq qafas legali biex illum Malta għandha ġurisdizzjoni serja li hija ta’ spalla għal din l-industrija

Il-Ministru Schembri qal li pajjiżna ħadem fuq qafas...

Il-Kurja lesta biex tilqa' l-istudenti u l-għalliema tal-Kulleġġ ta' San Albert il-Kbir fi skejjel oħra

Mhux qed ikun eskluż li l-Kulleġġ ma jkunx f'pożizzjoni li jiftaħ fil-bidu tas-sena skolastika filwaqt li l-Kulleġġ qed jakkuża lill-MUT li qed...

Mhux qed ikun eskluż li l-Kulleġġ ma jkunx...