'Sforz id-dixxiplina li fih, il-badminton jgħinni niżviluppa kemm fiżikament kif ukoll mentalment'

Ksenija Simic - talent żagħżugħ fil-badminton lokali fejn m'hemmx dubju li għandha futur mill-isbaħ quddiemha f'dan l-isport. F'din l-intervista, se nkunu qed insiru nafuha aħjar.

Knesija Simic
Knesija Simic

Ksenija Simic - talent żagħżugħ fil-badminton lokali fejn m'hemmx dubju li għandha futur mill-isbaħ quddiemha f'dan l-isport. F'din l-intervista, se nkunu qed insiru nafuha aħjar.

Kif bdejt tilgħab il-badminton? 

Mal-Badminton iltqajt erba' snin ilu waqt l-assemby ta’ filgħodu fl-iskola ‘Immaculate Conception’, hekk kif il-Kap tal-Iskola kienet ħabbret li waħda mill-għalliema fl-istess skola kienet kisbet titlu ieħor f’dan l-isport. Nammetti li minn dejjem xtaqt nibda sport b’mod professjonali iżda kont għadni indeċiża fuq liema sport nibda nipprattika anki jekk ippruvajt tipi diversi ta’ sports fil-passat bħall-ġinnastika, għawm u netball. Għalhekk tkellimt ma' din l-għalliema li rebħet dan it-titlu u ħajritni nibda dan l-isport. Minn dakinhar bdejt nikkunsidra dan l-isport bis-serjetà u wara ftit żmien li bdejt nipprattika mal-‘Birkirkara Badminton Club’ ġejt magħżula biex nilgħab man-nazzjonal u din għalija kienet motivazzjoni ewlenija daqs kemm unika. 

X’jogħġbok l-aktar f’dan l-isport tista' tgħid uniku? 

L-aktar ħaġa li tolqotni f’dan l-isport hija li bħal sports ieħor, jiftaħ il-bibien għal nies ta’ kull età. Apparti hekk huwa sport li ħadni barra minn Malta, kemm fir-Repubblika Ċeka kif ukoll fl-Italja fejn ikkompetejt fil-GrandPrix U19. F’dawn il-pajjiżi ltqajt ma' bosta atleti professjonali li wħud minnhom għadni ħbieb magħhom sal-lum il-ġurnata. Dan ukoll huwa aspett ieħor sabiħ ta' dan l-isport. Jogħġobni wkoll dan l-isport għaliex jintlagħab b’shuttle-cock li jagħti dinamika unika lil dan l-isport. Fuq kollox, togħġobni wkoll id-dixxiplina li fih dan l-isport għaliex jgħinni niżviluppa kemm fiżikament kif ukoll mentalment. 

X’tikkummenta fuq l-operat ta’ Badminton Malta? 

Bħalissa Badminton Malta qiegħda tipprova tħeġġeġ aktar żgħażagħ sabiex jibdew dan l-isport għaliex bħalissa hawn nuqqas kbir tagħhom. Din l-inizjattiva hija waħda bżonjuża ħafna għaliex hemm bżonn ta' aktar tfal sabiex l-isport ikun jista' jkompli jikber u jiżviluppa. 

X’kienu l-kisbiet ewlenin tiegħek tul l-aħħar staġun kemm lokalment kif ukoll barra minn xtutna? 

Junior National Championships 2017: -U15 Girls’ Doubles- 1st place (flimkien ma' oħti Christina Simic) -U15 Girls’ Singles- Runner up. 7° Torneo GRAND PRIX e MASTER 2019: -U17 Girls’ Doubles - 3rd place. (ma' ħabiba tiegħi Taljana, Lena Gander) 

Kif qed tħares lejn il-futur tiegħek f’dan l-isport? 

Il-futur tiegħi narah imżewweġ ma' dan l-isport fejn fih nara opportunità biex intejjeb il-ħiliet tiegħi, kemm fuq bażi ta' fiżika kif ukoll fuq bażi mentali. Futur ibbażat fuq dixxiplina u determinazzjoni li huma pedament biex inkompli nitjieb fil-badminton. 

Għaddi messaġġ lil dawk it-tfal u żgħażagħ li bħalek jixtiequ jagħmlu karriera f’dan l-isport. 

Lil dawn it-tfal inħeġġiġhom sabiex jippruvaw dan l-isport tant uniku f’Malta għaliex jibda jagħtik sodisfazzjon mill-ewwel darba li tibda tilgħab. Minkejja li huwa sport diffiċli, bosta żgħażagħ jingħataw sodisfazzjon mal-ewwel ftit logħob li jilagħbu u dan is-sodisfazzjoni għandu jkun ta' motivazzjoni għal dawn iż-żgħażagħ għaliex karriera f’dan l-isport hija bbażata fuq id-determinazzjoni li jkollu l-atleta meta jsib lilu nnifsu ħerqan sabiex ikompli jilgħab u jitħarreġ. Madankollu, inħeġġeġ lill dawn it-tfal sabiex ma jaqtgħu qalbhom qatt f’dan l-isport għaliex minkejja li jirrikjedi ħafna ħidma u sagrifiċċji, l-atleta jingħata l-ikbar sodisfazzjon meta fl-aħħar jirbaħ xi titlu li jkun ilu tant jaħdem għalih!

More in Lokali