Etimoloġija | Kont taf li 'qattus ommok' ġejja minn dawgħa faħxija?

Manuskritti ta' żmien l-inkwiżizzjoni jitfgħu aktar dawl fuq l-etimoloġija ta' din l-espressjoni

Il-programm Etimoloġija jmur iqalleb fil-manuskritti ta' żmien l-Inkwiżizzjoni biex janalizza l-oriġini ta' espressjonijiet li jekk illum jintuża qisu xejn mhu xejn, dak iż-żmien kien meqjus dagħa faħxi u kien hemm min spiċċa ħażin minħabba fih.

Fit-tieni parti tal-programm, immorru wkoll Mġarr ix-Xini biex naraw għaliex din il-bajja meraviljuża, jisimha hekk.

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' BDL Books. Żur is-sit bdlbooks.com

More in Etimolo?ija