Etimoloġija | Kont taf li fil-Malti, il-kelma bniedem tirreferi għall-ġrajja tal-Ġenesi?

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Anke jekk il-Malti kompla jiżviluppa l-kelma 'bniedem' l-etimoloġija tagħha tibqa' tgħajjat il-kunċett tal-Ġenesi, jiġifieri li kull bniedem huwa 'Bin Adam' u maħluq minn Alla mit-trab tal-art.

Fit-tieni parti tal-programm, inħarsu wkoll lejn l-etimoloġija tal-isem 'Pitiross' l-għasfur li tant norbtuh mal-Milied.

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' BDL Books. Żur is-sit bdlbooks.com

 

More in Etimolo?ija