Etimoloġija | Taf lil xi ħadd ħamallu? Imma taf minn fejn ġejja din il-kelma?

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Taf lil xi ħadd ħamallu? Jew inkella ġieli ridt tiġbed saqajn xi ħadd u għajjartu ħamallu? Nużawha spiss din il-kelma, imma taf x'inhi l-ġrajja warajha?

Fit-tieni parti tal-programm, nitkellmu fuq isem ta' tajra oħra, din id-darba, id-Daqquqa tat-Toppu.

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' BDL Books. Żur is-sit bdlbooks.com

More in Etimolo?ija