Etimoloġija | Kont taf li l-kelma zuntier ġejja minn ċimiterju? Taf minn fejn ġejja l-espressjoni 'il-qaleb u l-ġbejna?'

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Kont taf li l-etimoloġija tal-kelma zuntier ġejja minn ċimiterju, b'referenza għad-dfin li kien isir taħt il-knejjes.

Tilef il-qaleb u l-ġbejna. Tużaha din l-espressjoni? Imma taf xi tfisser eżatt u li din ġejja minn xi ħaġa li missirijietna kienu tant midħla tagħha?

Il-programm Etimoloġija jixxandar kull nhar ta' Tnejn, fl-4:15pm fuq TVMnews+

Il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' BDL Books. Żur is-sit bdlbooks.com

More in Etimolo?ija