Frederick
Attard

Frederick Attard kien l-editur tal-gazzetta ILLUM bejn Marzu tal-2014 u Ġunju tal-2015. Kien ukoll il-producer ta' programmi televiżivi ta' Mediatoday.

L-Arċisqof hu persuna ta’ opinjonijiet qawwijin ħafna – Joseph Muscat
Minkejja li hemm differenzi f’ċertu opinjonijiet għandna...
Reporter jiddiskuti sentejn ta’ Gvern Laburista
Gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat
Ħidma biex tiżgura s-suċċess tal-Presidenza Maltija
Tħejjija għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017
Żieda fl-impjiegi
L-impjiegi żdiedu wkoll fil-manifattura u l-kostruzzjoni
L-istress mentali fuq il-post tax-xogħol hija problema reali
Bżonn ta’ aktar ħidma biex jitnaqqas l-istress fuq il-post tax-xogħol
L-Isqof Mario Grech mhux se jkompli jippriedka fil-festi titulari
Wasal iż-żmien biex nerġa’ nagħti lura l-kelma lilkom is-saċerdoti
€1.6 miljun għar-riġenerazzjoni ta’ pjazza Kastilja
Proġett ta’ spazju aktar miftuħ
Taħriġ għall-infermiera li jaħdmu fir-residenzi ta’ kura għall-persuni anzjani