X'qed tgħid l-istilla tiegħek?

L-oroskopju għal din il-ġimgħa skont PaulJon...

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Aquarius ser tpoġġik f’pożizzjoni xejn komda sabiex int timxi b’dik ir-rankatura li suppost timxi biha fil-ħajja ta’ madwarek. Madanakollu żomm lilek innifsek ikkonċentrat ftit aktar mis-soltu sabiex minħabba din il-pożizzjoni ma tikkommettix ċertu żbalji li forsi jistgħu jkunu ta’ xi konsegwenzi.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: blu u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Leo

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva

 

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Pisces se jagħmlek tħossok ftit nervuż  aktar mis-soltu. Issa minħabba f’hekk trid tagħraf tikkontrolla kemm lilek innifsek u kemm is-sitwazzjonijiet li jistgħu jiżviluppaw madwarek u kaġun ta’ dan tista’ titlef ftit il-kontroll meta jiżviluppaw l-opportunitajiet. Agħraf kun kawt. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: aħdar u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 13 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Capricorn

Pisces huma magħrufin bħala persuni ta’ moral effettiv ħafna.

 

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Aries ser ikollu effett li jkun aktar iebes u forsi jagħmlek xi ftit aktar nervuż mis-soltu. Għalhekk issa li int taf dan kollu suppost għandek tagħraf tikkontrolla lilek innifsek u dak li għaddej madwarek sabiex tieħu dak li jinqala’ madwarek b’aktar kalma u trankwillità.  Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: abjad u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 11, 12 u 14

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Libra

 Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu

 

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Taurus ser jagġmlek xi ftt aktar bla paċenzja u tibda tħossok trid l-affarijiet ta’ madwarek jimxu b’pass iktar mgħaġġel. Issa dan jaf ikun tajjeb sabiex inti timxi aktar b’saħħtek f’dak li ġej però trid tagħraf tikkontrolla l-paċenzja għax kultant fil-ħajja ma jkollokx kontroll. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Scorpio

Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom

 

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Gemini ser jagħmlek ftit aktar agressiv fl-ambizzjonijiet kemm tiegħek personali u kemm dak ta’ madwarek. Dan jaf ikun ta’ sfida għalik minħabba dak li ġej. Taf tkun agressic li turi aktar abbilità qawwija f’dak li trid tesprimi u twassal. Żomm il-kontroll ta’ dak li għaddej madwarek. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 13, 14 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Aquarius

 Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom

 

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Cancer ser jagħmlek tagħraf aktar il-kontroll tiegħek innifsek. Fejn is-soltu tkun ikkontrollat minn ċertu aspetti tal-ħajja tiegħek. Dan issa ser isib oppożizzjoni u dan jekk int għandek relazzjoni ta’ mħabba trid tagħraf aktar kif taġixxi għax ovvjament dan se juri ħafna differenza fik. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  10, 12, 13 u 14

L-istilla li f’dan il-mument ser toffrilek ispirazzjoni ġejja minn Sagittarius

Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom.

 

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Leo se jippermettilek issaħħaħ l-abbiltà tiegħek u tagħraf tikkontrolla l-ħajja personali u anke dak li għaddej madwarek. Dan huwa perjodu li jista’ jkun li int terġa’ tirbaħ forsi dak li tlift jew ħadulek mill-karattru tiegħek li tant magħruf għalih. Aħtaf dan il-perjodu. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 14 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Pisces

 Leo huma magħrufin kemm huma nies ta’ fehma soda

 

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Virgo se jagħmlek ftit aktar mexxejja mis-soltu. Fejn is-soltu tiegħek kien ikun li jekk għandek tagħmel xi forma ta’ pass dan iddum biex tagħmlu issa f’dan il-perjodu se tħaffef dan il-proċess u dan ifisser li għandek tiżen aktar dak li tkun se tagħmel. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn: isfar u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 13 u 14

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Cancer

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument

 

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Libra ser iwassal għal żbilanċ li ma tantx hu tajjeb f’dan il-perjodu taż-żmien. Għalkemm għalik dan l-iżbilanċ mhux ser jidher wisq għax ser tkun iffokat fuq il-karriera tiegħek u għalhekk m’inti se tħoss li hemm xejn ħażin. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: blu u aħdar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 12 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Aries

 Libra huma magħrufin bħala nies attivi ħafna.

 

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Scorpio se jagħmlek inċert u minħabba inċertezza kbira dwar it-tkomplija ta’ dak li kien imfassal li ser iwettaq. Però int żomm lilek innifsek kawt u prova bil-mod xorta wettaq dak li tixtieq. Ikkumbatti ma’ dan il-perjodu li żgur kapaċi tagħmel dan. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: iswed u aħmar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 13 u 14

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Gemini

 Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom

 

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Sagittarius ser ikun iffokat dwar relazzjoni tiegħek fl-imħabba li jekk ma tikkontrollax jaf ikun hemm problemi dan aktar meta minħabba taf tersaq lejk tentazzjoni li taf tkun mhux ikkontrollata u din ovvjament se toħloq problemi agħraf u ilqa’. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: isfar u roża

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 11, 13 u 15

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Taurus

Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom

 

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Iż-żodijaku għall-istilla ta’ Capricorn ser ikun ifisser li dan huwa l-mument opportun li tagħraf dan il-perjodu fantastika sabiex tkabbar il-madwar kollu tiegħek f’dak li int tixtieq. Dan jista’ jitwettaq għax l-enerġija pożittiva li bħalissa int għandek madwarek tagħmlek possibbli li tirċievi dak kollu li tixtieq. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 13 u 14  

L-istilla se toffrilek fortuna din il-ġimgħa ġejja minn Virgo

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom

More in Zekzik