FILMAT | Alla jberikha...

Sister Marie Emmanuel reġgħet għamiltha, Alla jberikha !

Sister Marie Emmanuel
Sister Marie Emmanuel

Meta llum nisimgħu il-kliem "Girl-Power" żgur mhux se tkun din is-soru tal-Klarissi li tiġina f'moħħna, iżda tajjeb li jkun hekk, għax din is-soru xwejħa qed turi eżempju ċar ta' saħħa u enerġija fix-xogħol tagħha fil-monasteru.

Fuq il-paġna facebook tal-Klarissi, taħt ir-ritratt u l-filmat ta' Sister Marie Emmanuel hemm miktub "Inspirazzjoni vera għall-kullħadd! Sr Marie Emmanuel reġgħet għamiltha. Alla jberikha b'saħħa sabiex tibqa' sserviħ b'imħabba u kuntentezza"

Eżempju ta' vera għal kulħadd li juri li minkejja l-età, b'attitudni tajba u r-rieda t'Alla, xejn ma' jwaqqfek

Kun imbierka Sister...

Sister Marie Emmanuel ma' jwaqqafha xejn

More in Zekzik