Jidher li raħset il-qargħa!!

Ritratt li jġiegħlek titbissem

Kultant ikun sabiħ li fuq il-portals tagħna nuru xi ritratt li jqanqallek tbissima, aktar milli xi bikja. Għlahekk meta tfaċċa dan ir-ritratt fuq il-facebook ta' Michelle Mercieca ddeċidejt li naqsmu magħkom ukoll, qarrejja ta' dan is-sit tal-aħbarijiet biex anke intkom tibdew is-serata fuq nota ħelwa. Dan ir-ritratt mhux xi photoshop iżda hu ritratt li persuna ġibdet fuq karrozza tal-linja f'Malta fejn jidher li l-qargħa raħset! Barra hekk wieħed kellu għażla wkoll ta' kif iridha l-qargħa jekk jiddeċiedi li jaqtagħha fuq xi wieħed minn dawn l-istili.

More in Zekzik