LEO:- L-aktar jum pożittiv huwa it-Tlieta. L-aktar negattiv huwa il-Ġimgħa.

L-oroskopju tal-ILLUM minn Paul Jon

Leo- mit-23 ta'Lulju sat-22 ta' Awwissu
Jekk għadek kif spiċċajt minn relazzjoni, ħalliha ħa tmur, jekk għandha tiġi lura, mela hekk għandu jkun imma jekk le, ibda ħares ‘l quddiem. Żmien ta’ riflessjoni u li tanalizza dwar x’ġara u għalfejn ġara hekk. Tagħlima għalik sabiex tikber f’dak li int.
Leo huma magħrufin kemm huma umli.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa it-Tlieta.
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa il-Ġimgħa.
Numri favoriti mieghek ghal din il gimgha huma 3 , 15 , 29 u 37.

Virgo- Mit-23 ta'Awwissu sat-22 ta' Settembru
Għadejja minn fażi ta ħsibijiet u riflessjonijiet, imma issa trid taqleb għar-
realta’ ħalli taqbad ir-rittmu u timxi. Ħażin ħafna, jekk xi ħadd bħalissa
jinflwenzak għax dak kollu li int bnejt itir ma rih! Dak li għandek f’moħħok
wettqu, int taf lilek innifsek u dan ħadd ma jista joħodulek !
Virgo huma magħrufin li jservu ta Pont !
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgha huwa l-Ħadd
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa L-Erbgħa.
Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 4 , 11 , 23 u 38.

Libra-  mit-23 ta 'Settembru sat-23 ta' Ottubru
Int taħseb li l-kburija tiegħek tagħmlek xi ħadd li m’għandu bżonn lil hadd! Anke jekk tammira persuna li taf li tista tigwidak , huwa żball jekk taħseb li tlaqt tiġri u kollox se jiġi sew. Żmien iebes huwa riesaq, għaraf ħu parir tajjeb ħalli ma titħarbatx !
Libra huma magħrufin li huma attivi.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa L-Erbgħa
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn
Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 8 , 14 , 22 u 40.

Scorpio- mill-24 ta' Ottubru sat-22 ta' Novembru
Wasal il-mument li persuna mill-passat tiegħek li kellha impressjioni ħażina tiegħek tbiddel dan il-kunċett u verament tagħraf il-vera potenzjal tiegħek. Ġej mument fejn int se twassal parir tajjeb li se jagħtik spinta fil-
karriera tiegħek, imxi bilgħaqal !
Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgha huwa s-Sibt.
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa t-Tlieta
Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 2 , 19 , 26 u 39.

Sagittarius- mit-23 ta' Novembru sat-22 ta' Diċembru
Mument ta diżappunt ma jfissirx li għandek taqta lura, anzi għandek tagħmel analiżi tajba ħalli min dan titagħllem u għaż-żmien li ġej tissaħħaħ aktar. Persuna li se tiltaqa magħha se tbiddillek it triq!
Sagittarius huma magħrufin għall-abbilita’ organizzattiva tagħhom
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.
Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 5 , 14 , 29 u 31.

Capricorn – mit-23 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar
Għaraf evita’ argumenti żejda din il-ġimgħa, għalkemm hi ġewwa fik li tidħol għal xi argument bħalissa mhux il-waqt. Ħares lejn dak it-tibdil li int
għadek qed tibża tagħmel , iż-żmien għaddej u jaf ikun tard wisq!

Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjeta’ tagħhom
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa il-Ħamis
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa it-Tnejn
Numri favoriti miegħek din il-ġimgħa huma 4 , 17 , 28 u 37.

Aquarius – mill- 20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar
Persuna li għandha tersaq lejk se tkun t’importanza utli għalik, din għandha
tiftaħlek toroq ta gwida. Għaraf imxi minn dawn it-toroq ħalli l-ħajja
tiegħek terġa taqbad rittmu li kien qabad jintilef. Għaraf dejjem li tuża
tajjeb dak li gej!
Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa hi t-Tlieta
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa hi l-Ġimgħa.
Numri favoriti miegħek għal din ġimgħa huma 7 , 14 , 24 u 34.

Pisces- Mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu
Aktarx tħossok li hemm min qiegħed jinnotak, forsi qegħdin janalizzaw il- pożizzjoni tiegħek, jew xi żbaliji li inti għamilt. Dan ħa jġiegħlek taġixxi u tkun differenti. Ħa tagħraf titkellem aħjar u tagħmel għażliet aħjar.  Wasal iż-żmien li turi aktar min int, ħalli tissaħaħ aktar !
Pisces magħrufin għal abbilita’ u twemmin fihom infushom.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa il-Ħamis
L-aktar jum negattiv għal din il-gimgħa huwa il-Ġimgħa.
Numri favoriti miegħek din il-ġimgħa huma  3 , 18 , 22 u 34.

Aries- Mill-21 ta' Marzu sal-20 ta' April
Magħrufin li jżommu l-istess sistemi li jkunu ilhom jimxu bihom , u xi kultant ma jirnexxux, u li bħalissa għandkhom il pressjoni biex tbiddlu il-mod ta’ kif tgħixu. Il-parir hu ibqgħu l-istess tinbidilu għal hadd, is-suċċess għad irid jasal.
Aries huma magħrufin għall-attenzjioni li jagħtu.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa is-Sibt.
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa it-Tnejn.
Numri favoriti miegħek din il-ġimgħa huma 5 ,14 , 26 u 31.

Taurus- Mill-21 ta' April sal-20 ta'Mejju
Bħalissa temmen li tkun fi grupp huwa arma għalik li jaf jimlik b’kunfidenza u tegħleb ċertu biża’.  Imma Taurus jagħrfu jimxu waħidhom, għalhekk jaf ikun aktar ta’ tfixkil għalik li tkun ma grupp.  Għaraf l-abilita’ u kuraġġ waħdek.
Taurus huma magħrufin għall-istabbilta.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa il-Ġimgħa.
Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 6 , 12 , 19 u 40.

Gemini- Mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju
Ma tistax tħassar sitwazzjoni li għaddejt minna fil-passat. Dik kienet u tibqa’ timbru f’ħajtek. Imma minna se joħroġ il-pożittiv li għandu jwasslek biex tissaħħaħ aktar u l-abbilita’ tiegħek se tkun aktar b’saħħitha, Kompli miexi f’dak li temmen li int !
Gemini huma magħrufin għall-flessibilta’.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa il-Ħamis.
L-aktar jum negatitiv għal din il-ġimgha huwa it Tnejn.
Numri favoriti mieghek ghal din il gimgha huma 4 ,13 , 25 u 33.

Cancer-mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju
Intom magħrufin għal qawwa li tgħelbu dak li jista jkun ostaklu. Magħrufin
għal ‘commitment’ għaqli. Bħalissa il-mewġ huwa kontra tagħkhom , imma dan se jsaħħaħkhom aktar. Parir ta’ persuna li tafdaw għandu jimlikhom b’aktar ħeġġa u determinazzjoni.
Cancer huma magħrufin għal burdata stabbli.
L-aktar jum pożittiv għal din il-ġimgħa huwa il-Ħamis.
L-aktar jum negattiv għal din il-ġimgħa huwa is-Sibt.
Numri favoriti miegħek għal din il-ġimgħa huma 9 , 17 , 27 u 38.

 

More in Zekzik