Ministru Miriam Dalli

Miriam Dalli | Rispett u dinjità
Ma nistgħux ndawwru l-arloġġ lura u nħassru dawk l-affarijiet koroh li...
Miriam Dalli | Il-fiduċja li tissarraf f’aktar fiduċja
Ċertezza u stabbiltà għax dan huwa baġit ieħor li jikkonferma...
Miriam Dalli | B’impenn lejn Malta
Fl-aħħar 10 snin, Malta żiedet l-investiment tagħha fil-qasam tal-enerġija...
Miriam Dalli | Nipproteġu lin-nies... u n-nies tagħti sehma
Iffaċċjata bit-theddid tar-Russja, l-Unjoni Ewropea qed titħabat biex issib...
Miriam Dalli | L-ambizzjoni li tmexxina
Bl-ambizzjoni akbar li għandha Malta u l-Unjoni Ewropea, rridu nnaqqsu...
Miriam Dalli | #ClimateOn! Kun parti mill-bidla
'Kull settur ekonomiku, is-settur privat, u l-pubbliku inġenerali, lkoll...
Miriam Dalli | ​Malta Flimkien: ‘il quddiem
'Is-Suppliment tal-Paga kien indispensabbli biex nagħtu l-appoġġ...
Miriam Dalli | Enerġija: Politika li tħares fit-tul
Pajjiżna ma jaffordjax li jieħu riskji f’dan is-settur.  It-track...