Frederick
Attard

Frederick Attard kien l-editur tal-gazzetta ILLUM bejn Marzu tal-2014 u Ġunju tal-2015. Kien ukoll il-producer ta' programmi televiżivi ta' Mediatoday.

Ftuħ ta’ Akkademja għat-taħriġ tal-WasteServ
Pass importanti fir-ristrutturar u tisħiħ tal-kumpanija
Mistennija jaslu Malta 4.4 miljun passiġġier
Tbassir li jfisser żieda ta’ 2% aktar mis-sena li għaddiet
Evakwazzjoni fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana wara theddida ta’ bomba
Imut ir-Re Abdullah tal-Għarabja Sawdija
Ir-Reġina Eliżabetta issa hija l-ixjeħ reġina fid-dinja
L-Isqof Charles Scicluna kontra l-kaċċa fir-rebbiegħa
Nemmen li m’għandhomx jinqatlu bil-kaċċa
[AĠĠORNAT 2] Anzjana f’qagħda kritika wara li tinstab mal-art f’darha
Il-mara nstabet mixħuta mal-art wara l-bieb • L-anzjana mietet
Malta bit-tieni l-akbar tnaqqis fid-dejn nazzjonali madwar l-Unjoni Ewropea
Id-dejn nazzjonali ta’ pajjiżna naqas bi 2.7%
Il-UĦM tesprimi tħassib dwar l-Enemalta
L-intenzjoni tal-UĦM hi li tissalvagwardja l-ħaddiema membri tagħha