Denise
Grech

Denise Grech | Fid-Dell tar-Renju tal-Butisti: Sejħa għall-Azzjoni
Il-Butisti ma jarawx partit jew ieħor għax f’ġieħ ir-renju...
  • 1