Il-poodle

Kerha jsejħulek bla bajd! Kemm hu ħelu Roderick mal-baqra! Chris Fearne tgħidx kemm hu sabiħ u Ray Zammit għandu bżonn jitbissem ftit! Mid-dehra Joe Mizzi jħobb joqgħod id-dar u ma jħobbx ix-xemx!

Jekk tisma’ xi ħaġa interessanti għidhieli. Jekk tilmaħ lil xi ħadd interessanti ibgħatli ritratt bil-mowbajl.

Ibgħat imejl fuq [email protected]

Bla bajd

Żewġ bajdiet tat-tiġieġ
Żewġ bajdiet tat-tiġieġ

Le, kelma kerha, li tkun bla bajd. F’sens metaforiku ovvjament. Imma hekk qalu l-għaqdiet ambjentali meta kienu qed jirreferu għal Leo. Jaħasra mhux raġel ħażin tafux. Fi żmien in-nannu kienu jgħidulu Kurunell Click, għax serju imma bejnietna jekk hu bla bajd meta jiġi għall-ambjent mhux tort tiegħu imma tal-Prim li ġabu hekk. Għax bejnietna Leo għandu għal qalbu l-ambjent u ta’ madwaru. Ole!

Roderiku u l-baqra

Roderiku jitma' l-baqra
Roderiku jitma' l-baqra

Iva, Roderiku l-ħabib kbir tal-kakkaturi jieħu pjaċir jitma dawk l-annimali li fl-aħħar mill-aħħar għandhom ħafna xebh għal politiċi tal-ġurnata. Il-baqar bħal ma tafu huma annimali li ma tantx jibbrillaw. Iħobbu jiġru wara xulxin u ma tantx għandhom attività intelletwali. Ehh, mhux qed ngħid li Roderiku hekk, xejn affattu, fejn jaqbillu jkollu ħafna attività intelletwali imma fil-biċċa l-kbira jħobb jobdi l-ordnijiet fosthom dawk li jagħtih il-Prim. U fost dawn l-ordnijiet insibu li joħroġ ilsien ma jispiċċa qatt għal kakkaturi.

Is-sabiħ Chris

Chris Cardona
Chris Cardona

Ħa ngħidilkom kieku ma kienx għaż-żaqq kieku vera nsibu gustuż lil Chris Cardona. Le mhux qed ngħid għal Chris Fearne, dak gustuż ukoll imma jieħu l-affarijiet daqsxejn bis-serjetà wisq. Imma ridt nistaqsi dan Chris għalfejn kellu jidher fir-reklami tal-White Rocks. Lanqas fi Żmien il-Ħaġar ma konna naraw ritratt ta’ ministru. Immaġina lil Austin dak li għandu żaqq ikbar minn ta’ Cardona u jħobb jintefa’ Triq il-Merkanti kuljum ma’ xi ħbieb ma kien jagħmel hekk.

Daqxejn aktar umiltà mhux idea ħażina.

Ilma fuq rasu

Ray Zammit jaqla’ barmilata
Ray Zammit jaqla’ barmilata

Isimgħu ftit jekk tridu tidħku araw l-ice bucket challenge tal-Kummissarju Ray Zammit. Marija x’mistħija, ara vera hemm bżonn li jipprova jifhem li l-ħajja għandha ħafna dimensjonijiet fosthom li tidħak ftit. Hemm bżonn ukoll li meta xi ħadd jitfa’ l-ilma kiesaħ minflok ma jgħajjat qisu bassa għax ħa dehxa (qed nirreferi għal Edward Zammit Lewis) jgħajjat kemm se jagħti flus f’donazzjoni.

Joey Mizzi jħobb ix-xemx

Joe Mizzi joħroġ mid-dar?
Joe Mizzi joħroġ mid-dar?

Jien ma nafx imma Joey Mizzi, il-Ministru tat-Trasport joħroġ barra mid-dar? Għax jekk joħroġ barra kieku jinduna li l-biċċa l-kbira mill-bus stops huma kollha jew bla saqaf jew inkella fuq bankini li ma jeżistux. Jien nistiednu li jdur ma’ Malta u Għawdex u jara b’għajnejh, il-porkerija ta’ bus stops li hawn. Jekk tkun fortunat tispiċċa b’xemxata u wisq aħjar xi ħasla gratis.

More in Poodle