Richard u Defni l-Westin

Defni!
Defni!

Kemm ħadt pjaċir nara r-Rikkardu l-kardinal fil-lobby tal-Westin mar-reġina tar-rimettar. Stagħġibt għax fil-qorti din il-ħaġa kerha ma nafx kemm insistiet li qatt ma tiġi influwenzata minn Rikkardu. Kemm kienu ħelwin il-Ġimgħa wara nofsinhar fuq dawk il-sufani komdi. Bejnietna r-reġina tieħu post tnejn fuq is-sufan. Ersaqt lejn fejn kienu u ppruvajt nisma’:
“Richard,” qalet il-kerha pesti “I am really feeling horrible with this Labour government.”
“Defni, you have to be careful because these people are ‘kattivi.”
“Naf, Rich, it was so better when you ran the country. But I am so depressed, għoddni haven’t been myself since Lou did what he did.”
“Def, I always told you Lou qisu kuġin Austin. They are simply not nice people.” “Iva marelli, how very true.” Imbagħad Rikardu dar fuq il-waiter.
“Waiter, get me a sparkling water and do not forget that slice of lemon. And you Defni.”
“Xejn Rich, għax bħalissa I have the runs.”

Ir-rabja ta’ Jason
Jason kemm hu dirett hux?! Kiteb fuq Facebook li Anton Attard qed jeħodlu n-nies mis-Super One. What a shame? U Jason ovvjament ma tilifx l-opportunità juri li Anton Attard għadu fejn hu. Minkejja li kien kap tan-NET u Nazzjonalist. O x’waħda din! Għax kien man-NET u Nazzjonalist ifisser li ma jistax imexxi xejn. Imma Jason għax kien u għadu mal-Labour jista’ jagħmel li jrid. Veru hija ħasra li tara l-ONE jiżżarma, imma jista’ jkun li forsi hija l-aħjar ħaġa li tista’ ssir. Li l-partiti politiċi jitilfu l-istazzjonijiet tagħhom u f’dan il-pajjiż ċkejken tagħna ma jkollnix partiti bi stazzjonijiet politiċi. U Jason, mistoqsija waħda, dak li għidt fuq Facebook għandu t-tberik tal-Prim? Iva jew le?

Le, le mhux Sharon Stone
Le, le mhux Sharon Stone

Il-video ta’ Sharon
U la darba qed nitkellmu fuq tberik ta’ min insemmu li l-vidjow tal-pulizija li twaqqaf mill-Ministeru ta’ Manwel Mallia żgur ma kellux it-tberik tal-Ministeru. Ilsna ta’ min joqgħod fuqhom irrapportaw li l-vidjow fejn dehret il-ħelwa Sharon (Tanti) u Sharon Stone kien tal-amateurs. Jiġifieri brodu. Imma hemm indikazzjoni aktar ċara fejn dak kollu li qed jiġri… dan il-kummissarju qed idejjaq mhux ftit il-gvern, għax moħħu fin-nejk u mhux f’xogħlu. Akkuża kemxejn kattiva, imma li tidher li hija r-riflessjoni preċiża ta’ x’qed jaħseb il-gvern.


Simon jitlef l-ajruplan
Miskien Xmun, kien ġej Malta minn Frankfurt u tilef l-ajruplan. Ħasra u mhux. għax tal-anqas kellu ċans jaqra dwar Pan, għax ma kien jaf xejn dwar dan l-Alla Grieg nofs bodbod nofs raġel. Għax xi ħadd għoġbu jistieden it-tifel ta’ Trevor Zahra jagħmel play għal Partit Nazzjonalista dwar Pan. U mill-postijiet kollha ġo Ħaġar Qim. Waqt li kien qed jaqra fuq l-iPad, iċempel it-telefon. Kien Carol Aquilina: “Hello Carol, x’hemm?”
“Good morning Kap, biex ngħidlek li l-play dwar Pan the Bodbod sejra tajjeb ħafna u naħseb ser ikollna konkorrenza rekord.”
“Very good Carol, x’inti tagħmel Carol?”
“Madoffi kap, tani biċċa xogħol Richard u jridni nlestiha kemm jista’ jkun malajr.” “Be careful Carol, għax from the finger he take you the hand. Bye, bye, see you!”

 

More in Poodle