Ħames minuti ma' Karl Schembri

Karl Schembri twieled fit-3 ta’ Novembru 1999 u joqgħod Ħal Qormi. Schembri għadu kemm irritorna lura minn festival fir-Russja fejn fih kiseb l-ewwel post. Huwa student fil-Kulleġġ De La Salle u jaspira li jiggradwa fil-liġi. Apparti li għandu għal qalbu l-kant, Schembri jdoqq il-pjanu u jilgħab il-futbol mal-Pietà Hotspurs. Jiġi mħarreġ fil-vuċi mis-soprano Antoinette Miggiani u Claire McCartin. Ipparteċipa f’diversi festivals u rebaħ diversi premjijiet fosthom dak tal-Best Singer of the Year 2012. 

Kelma waħda li tispjega ħajtek? 

Avventura.

X’inhi l-attitudni tiegħek lejn il-ħajja?

Ngħix ġurnata b’ġurnata u nħobb inkun dejjem pożittiv.

Kif tħajjart tidħol fix-xena tal-kant?

Bdejt niskopri t-talent tal-kant minn età żgħira u minn sena għal oħra sibt ħafna appoġġ u kuraġġ mingħand ommi u minn bosta nies li dejjem inkoraġġewni biex inkompli nipperfezzjona dan it-talent.

Esperjenza partikolari li kellek u li se tibqa’ tiftakar...

Żgur mhux forsi dan l-aħħar konkors li kelli fir-Russja, speċjalment il-mument meta ħabbru l-premju.

Kif ħassejtek meta sirt taf li rbaħt il-konkors?

Għall-bidu bilkemm ridt nemmen, bħal donnu ħassejtni f’xi ħolma, iżda ovvjament kont ferħan u sodisfatt ħafna li rnexxieli nwettaq il-ħolma tiegħi.

Kif tlaħħaq mal-istudju tiegħek?

Nagħti importanza kbira lill-istudju u dejjem nagħmel mezz li nsib xi ftit sigħat għall-istudju kuljum. Il-ġenituri jagħtuni ħafna kuraġġ u appoġġ biex nissaħħaħ fl-istudji tiegħi wkoll.

Il-kantant/a favurit/a tiegħek? 

Malena Ernman. 

L-iktar kanzunetta li togħġbok? 

La Voix. 

Is-sajf jew ix-xitwa? 

Is-sajf.

X’jiffrustrak? 

L-għira tan-nies.

X’ibeżżgħek?

It-telfa tal-persuni għeżież f’ħajti.

Kemm hi importanti r-reliġjon f’ħajtek u għalfejn?

Għalija r-reliġjon hija importanti ħafna għax nemmen li Alla dejjem qiegħed jiggwidani u jagħtini l-forza biex inkompli miexi fid-direzzjoni t-tajba.

Persuna li tammira f’ħajtek?

Lil ommi.

Kemm tħobb lil Malta? 

Jien kburi ħafna li jien Malti u nieħu ħafna pjaċir meta nirrappreżenta lil pajjiżna lil hinn minn xtutna u nkun ta’ unur għal gżira ċkejkna tagħna.

L-aħħar safra li kellek fejn mort? 

San Pietruburgu, r-Russja.

X’inhu suċċess fil-ħajja għalik?

Għalija s-suċċess huwa sinonimu mal-progress, fis-sens li f’kull ħaġa li nagħmel f’ħajti jkolli sens ta’ sodisfazzjon li rnexxieli nagħmel progress u nimxi ’l quddiem, u anke jekk xi drabi niżbalja, inkun kapaċi nitfarfar u nerġa’ nipprova nagħmel pass ’il quddiem.

L-iktar darba li stħajt?

Ma jidhirlix li kien hemm mumenti fejn stħajt.

Il-Futur ta’ Karl Schembri... 

Ma nħobbx nipprevedi dak li se jseħħ fil-futur però ħafna jgħiduli li jekk nibqa’ sejjer kif jien sejjer, kemm fil-kant kif ukoll fl-istudji tiegħi, għad ikolli futur sabiħ imżewwaq b’ħafna kwalitajiet sbieħ... iżda din hija xi ħaġa li nħalliha f’idejn Alla.

More in Hames Minuti