Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

'Ħeqq, m'hemmx x'tagħmel' - Kliem Liam Debono meta qalulu li seta' qatel pulizija

Il-prosekuzzjoni tissottometti lista b'akkużi ġodda fosthom hit and run

Yendrick Cioffi / 9 ta' Lulju 2018 11:35
"Paċenzja. Ma hemmx x'tagħmel." Dan kien kliem Liam Debono meta qalulu li b'dak li għamel seta' qatel Pulizija.

Debono, li għad għandu 17-il sena, qed ikun akkużat bl-attentat ta' qtil ta' Simon Schembri, apparti 46 akkuża oħra. Huwa baqa' għaddej u kaxkar tul it-triq, lill-kuntistabbli Schembri li waqqfu għax ma kienx liebes ċinturin tas-sigurtà.

Intant, dalgħodu, ġew sottomessi għad ta' akkużi oħra b'numru ta' tibdil, fosthom hit and run.

Minħabba l-fatt li l-proċeduri bdew mill-bidu, b'akkużi ġodda, l-Avukat Franco Debono qal li kien se jerġa' jitlob għall-ħelsien mill-arrest, iżda din it-talba ġiet miċħuda.

"Ma wera l-ebda rimors" - Jixhdu pulizija tar-RIU

Illum, il-Prosekuzzjoni tellgħet ammont ta' uffiċjali tal-pulizija li kienu involuti fl-arrest biex jagħtu x-xhieda tagħhom.

"Staqsejtu jekk kienx jaf li seta' qatlu," qal is-Surġent Christopher Debrincat. "Hu wieġeb, ħeqq, m'hemmx x'tagħmel."

Meta mistoqsi jekk kienx jaf li l-pulizija kien maqbud taħt il-karozza, l-akkużat qal li beda jserrep apposta biex jinqala'.

Luke Ciangura, kuntistabbli ieħor tar-Rapid Intervention Unit, qal li ż-żagħżugħ ma wera l-ebda rimors la fil-ħin li ġie arrestat u lanqas wara.

Franco Debono jistaqsi lil pulizija jekk heddidx lill-akkużat

Kien hawn li l-Avukat Franco Debono staqsa lil Ciangura jekk offendix lill-akkużat, jekk heddux li joqtlu u jekk intużax it-taser gun

Il-kuntistabbli ċaħad, bl-Ispettur Fabian Fleri jfakkar lill-Avukat li immedjatament wara l-arrest, l-akkużat kien eżaminat minn tabib u fuqu ma nstabu l-ebda marki ta' taser gun.

"Kellu l-għadam jidher"

Warajh kien imiss il-patoloġista Mario Scerri li ddeskriva l-ġrieħi li kellu Simon Schembri. Apparti l-ħruq, il-patoloġista qal li tant kemm dam jitkaxkar taħt il-karozza li l-ħwejjeġ tal-vittma kienu kważi spiċċaw u saħansitra kellu l-għadam jidher.

"Kieku ma kien hemm intervent immedjat kieku llum mejjet," qal it-tabib.

Il-każ ikompli għada fejn mistenni jixhed Simon Schembri.

Stħarriġ
Segwina fuq Facebook