Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija
  • Intilfu biċċiet mill-envilopp li kienu evidenza importanti għall-każ u li setgħu ntużaw f'metodi forensiċi ġodda 
  • Il-familja Grech qed iżomm lill-Avukat Ġenerali, l-Kummissarju tal-Pulizija u lid-Direttur tal-Qorti responsabbli 
Jesmar Baldacchino / 17 ta' Novembru 2017
Il-KNPD ried li l-Qorti tiddikjara li l-MFA kienet qed tiddiskrimina kontra persuni b’diżabilità...
Il-Pulizija għandhom suspett li t-tifla tal-koppja, li għandha 14-il sena, ġiet sfurzata fil-prostituzzjoni
Fl-2002, il-Pulizija kienu bdew jinvestigaw numru ta’ każijiet ta’ allegat bejgħ ta’ sigar...
Dan wara li ddeċidew li ma jħallsuhx għax allegatament għamillhom reputazzjoni ħażina 
Hija kienet instabet fl-għar wara li kienet ilha tlett ijiem irrappurtata nieqsa. 
Huma ammettew ukoll li f’April kellhom 5 kilogrammi kokaina li kienu impurtaw u biħħew f’Malta
Huma ngħataw is-sentenza ta' 13-il xahar priġunerija 
Simon Busuttil talab lill-Qorti Kostituzzjonali tiddeċiedi jekk l-Imħallef Mizzi jibqax jisma' l-appelli...
Il-każ seħħ il-Ġimgħa filgħodu fi Triq Hompesch fil-Fgura meta l-akkużat beda jhedded lin-nies
Huwa kien arrestat fil-jiem li għaddew meta kien qed jixrob f'stabbiliment f'Paceville
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook