Multa ta' €2,250 u sentenza sospiża għal kuntrattur wara li ħaddiem weġġa fil-post tax-xogħol
Fi stqarrija l-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-Xogħol (OHSA) fakkret illi f’kull post tax-xogħol, min iħaddem huwa obbligat bil-liġi li...
'Il-libertà tal-espressjoni tinkludi d-dritt li tkun pastaż, insolenti u vulgari' - Borg Cardona
Jinstema' fil-Qorti każ miftuħ mis-Segretarju Parlamentari Rosianne Cutajar kontra raġel li għajjarha prostituta
Disa' xhur ħabs għal 22 immigrant wara li qajmu rewwixta f'Ħal Safi

Ir-rewwixta seħħet fiċ-ċentru tad-detenzjoni ta’ Ħal Safi, fis-6 ta’ Jannar

Ir-rewwixta seħħet fiċ-ċentru tad-detenzjoni...

Raġel ordnat iħallas €1,800 wara li kien qed isuq taħt l-influwenza tal-alkoħol

Dan sar wara li r-raġel kien inħeles mill-każ minħabba żball fid-dokumentazzjoni fin-numru tal-identità tiegħu

Dan sar wara li r-raġel kien inħeles mill-każ minħabba...

Tnejn minn nies il-Qorti akkużati li ħarqu karozza bħala tpattija

Raġel u mara jaħarqu karozza u l-Ispettur li qed imexxi l-prosekuzzjoni...

Raġel u mara jaħarqu karozza u l-Ispettur li qed imexxi...

George Degiorgio jrid spjegazzjoni dwar jekk kienx inħareġ mandat biex jintreċettawlu l-mowbajl

George Degiorgio talab lill-Qorti Kostituzzjonali biex tordna lill-Kap tas-Servizzi Nazzjonali tas-Sigurtà biex iwieġeb dwar dan

George Degiorgio talab lill-Qorti Kostituzzjonali biex...

Operatur tal-VRT bil-liċenzja sospiża għal 10 snin

Ir-raġel ingħata wkoll multa ta' €500

Ir-raġel ingħata wkoll multa ta' €500

Il-Qorti tal-Appell tirrifjuta appel mill-Avukat Ġenerali fuq il-ħelsien ta' żewġ irġiel

Dawn l-irġiel kienu akkużati bil-kuntrabandu ta' 20 kilo ta' raża tal-kannabis fuq dgħajsa fl-2010

Dawn l-irġiel kienu akkużati bil-kuntrabandu ta'...

L-arma li allegatament intużat biex inqatel Lassana Cisse se tittieħed l-Olanda

Din l-ordni għaddiet 7 xhur wara ma kienet mitluba mil-prosekuturi

Din l-ordni għaddiet 7 xhur wara ma kienet mitluba...

'Stramba kif ma sar xejn minn Kastilja biex diċeriji dwar Cardona ma jikbrux' - Saviour Balzan

Saviour Balzan jgħid li hija stramba li ma sarx leak tal-filmat minn Kastilja li kien juri illi Chris Cardona mhux vera ltaqa' ma' wieħed...

Saviour Balzan jgħid li hija stramba li ma sarx leak...

Iwieġeb mhux ħati li faqa' t-tanbur ta' widnejn martu

Ir-raġel allegatament taha daqqa kbira f'rasi u li kawża tagħha nfaqalha...

Ir-raġel allegatament taha daqqa kbira f'rasi u li...

Il-Kap Eżekuttiv ta’ DIZZ Group bi protest ġudizzjarju kontra Jason Azzopardi

Hija qed titlob li Azzopardi jneħħi l-post tiegħu fuq Facebook li fihom jallega rabtiet bejn il-kumpanija tagħha u l-ħasil ta’ flus

Hija qed titlob li Azzopardi jneħħi l-post tiegħu fuq...

24 immigrant arrestati wara 'rewwixta' f'Ħal Kirkop

Skont il-Pulizija, l-immigranti, b’wiċċhom mgħammad, bdew ikissru u ma...

Skont il-Pulizija, l-immigranti, b’wiċċhom...

Filmat | Claus Peter Reisch meħlus mill-akkużi dwar ir-reġistrazzjoni tal-vapur

Il-Qorti Kriminali tal-Appell biddlet id-deċiżjoni tal-ewwel Qorti u rrevokat ukoll il-multa ta' €10,000

Il-Qorti Kriminali tal-Appell biddlet id-deċiżjoni...