‘Il-politiku jiġi ġġudikat mhux fuq li jgħid biss iżda anke kif iġib ruħu’ - Peter Agius
'L-MPE iwassal leħen min ivvutalu anke jekk jikxef l-għawar ta’ pajjiżu'
'Qatt ma kien hemm xi ħadd li kien qed jippressiedi u kellu tarbija waqt il-presidenza' - Neil Kerr
“Il-presidenza kien xogħol ta’ 4 snin u mhux ta’ sitt xhur…issa nistennew li jasal Lulju u Awwissu ħa ngawdu l-familja”  
“Ilna ngħidu… imma qatt ma sar xejn kif suppost”

Edward Zammit Lewis jiddeskrivi lil Malta bħala destinazzjoni attraenti ħafna...

Edward Zammit Lewis jiddeskrivi lil Malta bħala...

It-telf tal-ilma jonqos drastikament

Intervista ma’ William Wait, Chairman u Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma

Intervista ma’ William Wait, Chairman u Kap...

Nilħqu ż-żgħażagħ billi niftħu ‘każin’ fuq Facebook

Matthew Agius mhux ġej minn xi familja tradizzjonalment segwaċi fil-politika...

Matthew Agius mhux ġej minn xi familja tradizzjonalment...

Nifs ġdid fil-qasam tal-ġustizzja

Owen Bonnici, wieħed mill-iżgħar membri tal-kabinett tal-ministri, hu determinat li jdaħħal ir-riformi meħtieġa fil-qasam tal-ġustizzja. Bit-tieni...

Owen Bonnici, wieħed mill-iżgħar membri tal-kabinett...

“Ma rridux nissejħu nies bi bżonnijiet speċjali”

Xahrejn ilu Oliver Scicluna ġie appuntat bħala Chairperson tal-Kummissjoni...

Xahrejn ilu Oliver Scicluna ġie appuntat bħala...

Fl-aħjar interess tat-tfal

Helen D’Amato ġiet appuntata bħala Kummisarju tat-Tfal f’Mejju 2010 għall-perjodu ta’ tliet snin. Dan il-perjodu skada sena ilu iżda...

Helen D’Amato ġiet appuntata bħala Kummisarju...

L-imħabba tfisser li persuna ntuha d-drittijiet u l-potenzjal li tiżviluppa

Dun Martin Micallef hu bniedem bħall-oħrajn li però fil-ħajja għaraf li l-Mulej kien qed isejjaħlu għas-saċerdozju. Permezz ta' din is-sejħa...

Dun Martin Micallef hu bniedem bħall-oħrajn li...

“Magħhom imma mhux tagħhom”

Lino Bianco, perit u bħalissa Ambaxxatur ta’ Malta għall-Bulgarija u r-Rumanija. Jinsisti fit-twemmin tiegħu fuq il-verità u l-korrettezza u li...

Lino Bianco, perit u bħalissa Ambaxxatur ta’ Malta...

L-ewwel MEP mara u l-biża’ mill-alfabett

Fl-aħħar ġimgħat il-popolarità ta’ Marlene Mizzi...

Fl-aħħar ġimgħat il-popolarità ta’ Marlene...

Brussell bħala għodda f’idejn in-nies

Meta jħares lura lejn il-ġurnaliżmu ‘militanti’ tiegħu, Charlon...

Meta jħares lura lejn il-ġurnaliżmu...

Iż-żgħir u l-batut fuq l-aġenda Ewropea
“Se nżomm f’moħħi li das-siġġu mhux etern”

Chris Agius dwar il-ħatra ġdida tiegħu, il-mogħdija li se jaqbad u...

Chris Agius dwar il-ħatra ġdida tiegħu, il-mogħdija li...