Opinjoni | Inwettqu aktar riformi
Il-Ministru Owen Bonnici jispjega kif l-Avukat Ġenerali se jingħata poteri ġodda biex jesiġi li l-Pulizija tinvestiga ċerti każijiet, biex jitlob informazzjoni lill-Pulizija...
Opinjoni | Il-PD b’rieda politika li jservi lil Malta u Għawdex
Il-Partit Demokratiku bħala partit rappreżentat fil-Parlament hu kommess lejn stil ta’ politika li sservi u tirrispetta lil kulħadd l-istess