Ittri Il-punt Blogs

Il-Gvern għamilha ċara li huwa jieħu r-responsabbilitajiet tiegħu taħt il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem bl-akbar serjetà 

Ministru Owen Bonnici / 4 ta' Settembru 2018
l-barranin mhux qed jiġu pajjiżna la biex jagħmlu pjaċir lilna u lanqas għax Malta hija ċ-ċentru tal-un...
L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jagħmel tajjeb jekk jagħmel pass lura u dan biex jassigura li jiddistakka...
...għal dik it-tarbija li setgħet qatt ma twieldet li kieku ma kienx għat-trattament tal-IVF
Tassew pajjiżna daħal fi sqaq illi aktar ma jgħaddi ż-żmien m’għandniex idea kif ser noħorġu min...
Joseph Muscat ma jridx biss li pajjiżna jkun fl-aqwa pożizzjoni llum, imma jrid li mil-lum nilqgħu għall-i...
7'ijiem jixxandar nhar ta' Ħadd fit-20:30 fuq TVM2
Tina Urso, Daphne Caruana Galizia, IVF, l-abort u t-tikketti....
Hu ċar għal kulħadd li l-Awtorità tal-Ippjanar mhux qed tagħmel dmirha...
Għaliex għandna nkunu aħna li nċaħħdu lill-persuni jekk ix-xjenza tagħti s-soluzzjonijiet li pajjiżi o...
Jekk il-komunità internazzjonali trid taħdem għal paċi dinjija, jeħtieġ illi kull min iwettaq reat...
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook