Ittri Il-punt Blogs

Irridu nkunu ċerti li qegħdin noffru lill-istudenti tagħna l-aqwa livell ta’ edukazzjoni possibbli

Francis Zammit Dimech / 21 ta' Mejju 2019
'Kull min huwa barra mis-swar jaf li hemm Nazzjonalisti akkaniti li kienu kważi jobgħodu lil-Labour li l...
Dun Anġ Seychell jikteb dwar il-Prim Ministru Duminku Mintoff u d-dikjarazzjonijiet tiegħu dwar l-abort
Qatt mhu tard biex tikkoreġi l-iżbalji. Żbalji li setgħu faċilment ġew evitati kieku ġew ikkonsultati l...
Meta nħarsu lejn xogħol ta’ restawr, inħarsu lejn kull rokna tal-gżejjer ... jikteb il-Ministru Owen...
M’hemm xejn bħalissa, jew għallinqas xejn konkret biżejjed, li qed jidiżinċentiva lin-nies milli ju...
Mark Sultana jikteb dwar il-ġmiel tar-rebbiegħa f'pajjiżna għal min jaf japprezzaha
Carmel Cacopardo jistaqsi għalfejn il-Gvern qed iwessa t-toroq flok jaħdem biex inaqqas il-karozzi
Li nibilgħu anqas dħaħen huwa ta’ benefiċċju għal saħħitna...tikteb l-Ewroparlamentari Miriam Da...
Coleiro Preca hija xhieda ħajja bħal ħafna oħrajn qabilha li l-mara mhux vera għandha bżonn il-kwoti bie...
Il-Ministru Bonnici jisħaq li l-festi għandhom jibqgħu jissaħħu u l-kmamar tan-nar jingħataw għajnuna&n...
L-aktar vidjows riċenti
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook