‘Jagħmlulu ħajtu diffiċli biex ikun kostrett ibigħ daru’

...Żviluppaturi u l-kunsilli lokali bi proposti biex l-iżvilupp ma jkun dettriment għal ħadd

Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava qal mal-gazzetta ILLUM li jaf b’każijiet fejn żviluppaturi qed jagħmlu l-ħajja ta’ sidien ta’ proprjetà diffiċli, bil-għan li dawn ikunu kostretti jbigħu darhom.

Fava semma każ partikolari fil-Gżira fejn żvilupattur ikkawża konsenturi f’ħajt ta’ proprjetà, li tinsab maġenb dik li qed jibni hu, biex ma jkun hemm l-ebda għażla oħra ħlief li dak il-ħajt ikollu jaqa’, is-sid ibigħ daru u l-iżviluppatur ikabbar il-proġett.

Huwa qal dan fid-dawl ta’ laqgħa li se tkun qed issir fis-7 ta’ Lulju li ġej u li se ġġib flimkien lill-iżviluppaturi, lill-kunsilli lokali u lil kull min hu responsabbli mill-infurzar, bil-għan li kulħadd jiġbed ħabel wieħed sabiex jonqos l-inkonvenjent li żvilupp x’aktarx se jġib miegħu, kemm fuq ir-residenti u anke fuq it-traffiku tal-madwar.

Mal-ILLUM, Fava semma diversi ilmenti li rċieva minn residenti u anke sindki dwar pressjoni li qed jagħmlu żviluppaturi bil-għan li sidien privati jbigħu l-proprjetà tagħhom.

Saħaq li mhux diffiċli għar-residenti, f’lokalitajiet fejn l-iżvilupp ma jieqaf qatt, li kull filgħodu, ġieli anke qabel idoqqu s-sebgħa, iqumu bil-ħoss tal-inġenji tal-kostruzzjoni. Ma ċaħadx li xi drabi, kuntratturi jagħmlu dan apposta biex residenti jiddejqu, ibigħu u jitilqu.

“Għandu jkun hemm ħarsien aħjar tad-drittijiet tal-persuna li ma tridx tbigħ u ħsarat simili għandhom jiġu evitati b’kull mod possibbli,” saħaq Fava.

Sistema ta’ punti għall-kuntratturi u l-bennejja

Dakinhar tal-laqgħa, l-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi Maltin (MDA) se tkun irrappreżentata minn Sandro Chetcuti u diġà ressqet proposti biex ikunu diskussi waqt din il-laqgħa.

Fost dawn, l-MDA qed tipproponi li l-kuntratturi, kif ukoll il-bennejja, ikollhom sistema ta’ klassifikazzjoni skont l-esperjenza tagħhom u minn din l-istess klassifikazzjoni tinħoloq sistema ta’ punti li jitnaqqsu jew jinbidlu skont il-livell ta’ responsabbilità li huma jimxu biha waqt ix-xogħlijiet tagħhom.

Mario Fava kompla jisħaq li wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ din il-laqgħa plenarja hija li ssir diskussjoni wiesgħa dwar kif l-infurzar jista’ jissaħħaħ.

Semma każijiet fejn kuntratturi jħallu inġenji kbar ipparkjati matul il-lejl minkejja li l-liġi tgħid li inġenji ta’ ċertu daqs ma jistgħux jitħallew fit-toroq meta x-xogħol ikun wieqaf.

Saħaq li jekk mhux se jkun hemm infurzar serju, kuntratturi se jibqgħu jħallu l-inġenji fit-toroq, b’detriment għar-residenti u s-sewwieqa, sempliċiment għax huwa aktar faċli milli joqogħdu ġejjin u serjin.

“Irridu naraw li jkun hemm aktar infurzar. Dan mhux biss... imma wkoll pieni ferm aktar ogħla għal min jabbuża,” saħaq Fava.

Kuntrattur jippreferi jħallas 23.00 milli jitlef ġurnata xogħol

Kien hawn li waqt li tkellem fuq l-importanza li kull min qed jagħlaq triq ikollu l-permessi meħtieġa mill-Kunsilli Lokali, saħaq li kuntratturi, bħal ngħidu aħna dawk bil-bajliet tal-konkos, jippreferu jħallsu multa ta’ €23.00 u jibqgħu jaħdmu, meta jkunu qed jagħlqu triq mingħajr permess.

“Il-multa hija insinifikanti, komparat ma jekk kuntrattur ikollu jżarma u jitlef ġurnata xogħol. Il-multa imposta għandha tkun waħda li sservi ta’ detterent u jekk trakk tal-konkos jiswa ammont ta’ flus, tal-inqas il-multa mogħtija f’każ ta’ abbuż trid tkun ftit aktar minn dan il-valur u mhux frazzjoni żgħira tiegħu,” kiteb l-istess Fava f’rapport ippubblikat qabel din il-laqgħa.

Tlabna l-parir tal-Avukat Ġenerali biex...

Mal-ILLUM, Mario Fava temm jisħaq li l-Assoċjazzjoni talbet ukoll il-parir tal-Avukat Ġenerali, bil-għan li jinħoloq Avviż Legali wieħed u l-istakeholders kollha jimxu miegħu.

Spjega li għall-kuntrarju ta’ dan, bħalissa, kull entità responsabbli mill-infurzar, jew il-ħruġ ta’ permessi, hija ggwidata minn Avviż Legali differenti u fi kliemu dan ma jgħinx biex jonqos l-inkonvenjent fit-toroq.

Semma l-eżempju ta’ persuna li tkun trid tagħlaq triq biex tħott kontejner. Fava qal li l-permess mogħti mill-għassa tal-pulizija biex tingħalaq it-triq, dejjem ikun jorbot lil min se jħott biex jimxi mal-kriterji li jkunu stabbiliti mill-permess maħruġ mill-kunsill lokali. Madanakollu “għax hekk ikun jaqbillu,” mhux kulħadd imur għand il-Kunsill Lokali.

Għalhekk jiġri li t-triq tingħalaq kollha jew parti minnha għax ikun hemm il-permess tal-Pulizija, iżda mbagħad ma jkun hemm la gwardjan lokali, la uffiċjal ta’ Transport Malta u l-ebda arranġament tat-traffiku, għax il-kunsill ma jkunx infurmat

Kien għalhekk li saħaq li jekk l-entitajiet jiġu kollha flimkien, tista’ tinstab soluzzjoni u tinħoloq sistema li ssaħħaħ u tissalvagwardja l-interessi ta’ kulħadd.

Intant, apparti l-MDA, fil-laqgħa li se ssir fis-7 ta’ Lulju li ġej se jieħdu sehem is-Sindki ta’ dawk il-lokalitajiet l-aktar milquta, fosthom San Pawl il-Baħar, San Ġiljan u l-Gżira u anke rappreżentanza tal-Pulizija u Transport Malta, fost oħrajn.

More in Socjali