Seba' snin ħabs għal raġel li nstab ħati b'numru ta' serqiet

Huwa deher quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud mixli b’34 akkuża fosthom ta’ serq aggravat u ħsara kriminali.

Raġel akkużat b’numru ta’ serqiet minn karozzi u persuni illum ġie kkundannat seba’ snin ħabs.

Huwa deher quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud mixli b’34 akkuża fosthom ta’ serq aggravat u ħsara kriminali. Apparti minn dawn, huwa ġie akkużat li kien riċediv.

L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, bil-Qorti tgħid li mhuwiex aċċettabbli li n-nies jgħaddu minn dawn l-esperjenzi koroh minħabba l-azzjonijiet tal-akkużat. “It-toroq tagħna għandhom ikunu ħielsa minn kull periklu u vjolenza aktar u aktar meta l-vjolenza ssir fil-konfront ta’ ċittadini li jħarsu l-liġi.

L-Ispetturi Fabian Fleri u Lydon Zammit mexxew il-prosekuzzjoni filwaqt li l-avukat Martha Mifsud dehret għall-akkużat.

More in Qrati u Pulizija