Ittri Il-punt Blogs

Opinjoni | Jekk dħalt għaliha...

L-Editur Maniġerjali tal-MediaToday jirritorna bl-opinjoni tiegħu fuq l-ILLUM

Saviour Balzan / 28 ta' Settembru 2018 17:26
Għażilt li nirritorna f’dawn il-paġni tal-gazzetta li nedejt f’Novembru tal-2006.  Mhix deċiżjoni faċli, l-aktar meta qed nipprova nara jekk hemmx aktar spazju għal nies bħali li issa ilhom jipprietkaw u jgħidu x’jaħsbu bil-fomm u bil-kitba. 

Ħa nipprova, għax nemmen bħalma kont nemmen kważi 12-il sena ilu li hemm lok ta’ opinjonijiet f’gazzetta indipendenti bil-Malti.

12-il sena ilu bdiet l-ILLUM, ħolma li kelli imma jkolli nammetti sa ċertu punt baqgħet ħolma. Dan wara li fl-1989 kont bdejt il-gazzetta ‘Alternattiva’ u tliet snin qabel il-gazzetta ‘Il-Fehma’.

Għax filwaqt li l-gazzetta ILLUM għadha hawn wara 12-il sena ma nistax ngħid li kien hemm xi suċċess kbir fil-ġurnaliżmu stampat bil-Malti. Bqajna neżistu grazzi għall-fatt li hawn qarrejja li huma Kattoliċi aktar mill-Papa u wisq aktar għax bqajna nippumpjaw il-flus f’din il-gazzetta u f’oħrajn.

"Illum, il-poter, u b’dan qed nirreferi għall-gvernijiet, jiġu altament jaqgħu u jqumu jekk il-gazzetti jeżistux jew le. F’dinja fejn ħadd ma jimpurtah minn xejn, u verament ħadd – l-inqas inkwiet li għandhom hu verament jekk ikunx hawn gazzetti f’Malta"
Illum, il-poter, u b’dan qed nirreferi għall-gvernijiet, jiġu altament jaqgħu u jqumu jekk il-gazzetti jeżistux jew le.  F’dinja fejn ħadd ma jimpurtah minn xejn, u verament ħadd – l-inqas inkwiet li għandhom hu verament jekk ikunx hawn gazzetti f’Malta.

U f’mument fejn l-Oppożizzjoni hija mmexxija minn persuna li lanqas tista’ tgħaqqad tim tal-futbol, huwa x-xogħol tal-gazzetti li jkunu għassiesa fuq Gvern li għalkemm u ċertament serva biex ikisser ir-renju tan-Nazzjonalisti issa qed jimxi fuq politika li hija neo-liberali u leminija.

U l-problema hi li n-nies fil-maġġoranza tagħhom togħġobhom din il-ħaġa.  Jiġifieri li jistgħu jagħmlu bażikament li jridu u l-kriterju prinċipali hu, jekk tagħmel il-flus, tiġi titnejjek mill-affarijiet l-oħra.

L-unika tama għal dan il-pajjiż ċkejken tibqa’ l-Ewropa, Ewropa li tista b’mod indirett timponi ċerti valuri fuq kif naraw l-affarijiet. U wieħed ma għandux jistenna mirakli, hemm raqda kbira fost in-nies, u wisq aktar dawk li jistgħu jkunu validi ma jridux jingħaqdu flimkien biex ikunu aktar validi u b’saħħithom. 

Qed nassitu bħalissa għal xenarju li ma kellux iseħħ. Sitwazzjoni fejn Joseph Muscat imlebleb biex jitlaq u jħalli partit u Gvern f’idejn xi ħadd li ma għandux il-ħażen u l-kapaċità li jmexxi. U f’sitwazzjoni fejn Adrian Delia huwa lemini bħal Muscat iżda għar-raġunijiet il-ħżiena.

Is-soluzzjoni mhix faċli.

Ommi kienet tgħidli jekk dħalt għaliha, ma hemmx x’tagħmel – trid tikolha.

"Għandna sitwazzjoni fejn Joseph Muscat imlebleb biex jitlaq u jħalli partit u Gvern f’idejn xi ħadd li ma għandux il-ħażen u l-kapaċità li jmexxi u f’sitwazzjoni fejn Adrian Delia huwa lemini bħal Muscat iżda għar-raġunijiet il-ħżiena"
Muscat għandu l-obbligu li dan il-proġett li welled hekk kif sar Prim Ministru, ikomplih mhux biss fuq il-livell ekonomiku iżda issa anke fuq livell kwalitattiv. Qed ngħid fuq il-kwalità tal-inħawi tagħna u l-livell ta’ edukazzjoni, is-saħħa u l-ħin liberu. Biex iseħħ dan kollu jrid jagħmel żewġ affarijiet, jibqa’ u jaqa’ miż-żiemel bħalma waqa’ Sawlu ta’ Tarsu u jibda jbiddel il-mod kif iħares lejn l-affarijiet.

Jekk idejjaq u jrid jitlaq, xogħolna ngħidulu li l-politika mhix avventura, hija vokazzjoni.

Danakollu ma jfissirx li ma għandux ikun hemm formazzjoni politika oħra.  Ċertament wieħed fuq ix-xellug, għax id-demokrazija hija taħlita ta’ ideat mhux idea waħda marbuta mal-persuna. U bħalissa jekk inħares barra idea waħda qed nara, neo-liberaliżmu u politika tal-lemin.

***

Kont imsiefer, u meta kont mili ’l bogħod sirt naf li sieħbi Joe Sultana miet.  Għal min ma jafx lil Joe Sultana nitolbu jħares lejn il-kotba u r-rivisti li kiteb fuq medda ta’ 55 sena. Wirt ta’ persuna li kellu d-dixxiplina jirriċerka u jistudja u mbagħad jikteb. Imma Joe kien ukoll pijunier apparti kittieb u storiku. 

Pijunier fil-mixja twila biex ikun hawn kuxjenza ambjentali. Twieled fil-kaċċa u f’Għawdex, u meta ‘waqa’ miż-żiemel’ nieda flimkien ma’ oħrajn l-għaqda għall-konservazzjoni tal-għasafar, MOS – li maż-żmien saret BirdLife Malta. 

Mill-MOS ħarġu ħafna nies u ħafna minnhom komplew xogħol ieħor marbut mal-ambjent. Fi żmien meta kien imexxi l-MOS kien persuna feroċi u kif jgħidu l-Għawdxin ‘ħaxxej,’ jara li jieħu li jista’ mill-gvernijiet u kien il-missier tal-kunċett ta’ riservi naturali u tal-konservazzjoni naturali, kemm dawk bħal fir-riserva tal-Għadira li kienu amministrati mill-MOS u dawk li qegħdin dokumentati bħala riservi naturali.

Imma apparti l-fatt li kien fuq kollox l-aktar ornitoloġist magħruf u rispettat fil-gżejjer Maltin, kien ukoll persuna li mexxa t-tibdiliet fil-liġijiet Maltin biex jitħarsu l-għasafar migratorji u dawk li jbejtu. 

"Għalija Joe kien qisu missier. Punt ta’ riferenza, persuna li tani t-tama li l-affarijiet li jistgħu jinbidlu jekk nippruvaw. Kien ukoll ħabib u tieħu pjaċir tkun miegħu. Tlifna bniedem li bħalu ma tantx ser nsibu. Saħħiet Joe"
Fi żmien meta jgħajruk estremista u miġnun. Joe ma beżax u kien ta’ ispirazzjoni għal ħafna żgħażagħ bħali.

Fuq binarju ieħor internazzjonali kien rispettat u awtorità. L-għerf tiegħu ntiret mit-tifel tiegħu Mark li llum huwa l-Kap Eżekuttiv tal-BirdLife Malta. Għalija Joe kien qisu missier. Punt ta’ riferenza, persuna li tani t-tama li l-affarijiet li jistgħu jinbidlu jekk nippruvaw. Kien ukoll ħabib u tieħu pjaċir tkun miegħu.  Tlifna bniedem li bħalu ma tantx ser nsibu. Saħħiet Joe!

Saviour Balzan is the founder and co-owner of MaltaToday. He has reported on Maltese politics and society for the last 30 years. In his early days he was actively involved in the Green lobby and later the Green Party. He put politics behind him two decades ago and immersed himself in journalism, working to set up newspapers such as il-Fehma, l-Alternattiva, The People and The Independent daily. MaltaToday was launched in 1999 and soon became the leading no holds barred issue oriented newspaper. In recent years he has been engaged in setting up the digital edition of MaltaToday and a Maltese Sunday newspaper Illum. He has also hosts a TV programme Reporter. In February of last year he published his first book ‘Saying as it Is,’ Volume I.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook