X'qed tgħid l-istilla tiegħek?

L-Oroskopju fiż-żodijaku ta’ Sagittarius mill-Ħadd 16 ta’ Diċembru sas-Sibt 22 ta’ Diċembru

Aquarius mill-20 ta’ Jannar sat-18 ta’ Frar

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Aquarius ser jipprovdilek li int issir taf u tkun ċar dwar eżattament x’vera trid kemm f’ħajtek b’mod personali u anke b’dak li jkun għaddej madwarek. Li tipprova taħrab mir-realtà ma jiswa xejn anzi jaf qed tikkrea ċirku ta’ negattività li jista’ joħloq komplikazzjonijiet.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Aquarius huma dawn: oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 20 u 21

L-istilla li se toffrilek kuraġġ ġejja minn Libra

Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta’ komunikazzjoni pożittiva.

Pisces mid-19 ta’ Frar sal-20 ta’ Marzu

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Pisces ser ikun riflessjoni fuq il-ħajja kompluta tiegħek. Wasal il-mument li tagħmel ftit irtokki personali. Grazzi għal dawn l-irtokki int tkompli tikber, tissaħħaħ u tagħraf il-ħajja, tagħraf kemm għandek potenzjal u kemm għandek x’toffri. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Pisces huma dawn: blu u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 19 u 22

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Cancer

 Pisces huma magħrufin għall-moral effettiv tagħhom.

Aries mill-21 ta’ Marzu sad-19 ta’ April 

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Aries ser tagħraf fih ittejjeb ħidmietek, tara x’hemm bżonn aktar u x’inhu vijabbli għalik u dak li mhux naqqsu. Għalkemm se tiffoka fuq il-karriera tiegħek grazzi għal dan tista’ tagħraf issib aktar bilanċ fil-ħajja personali u dan jista’ jkun pass aktar stabbli biex tagħraf tkun bilanċjat. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Aries huma dawn: abjad u kannella

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 18, 19 u 22

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Capricorn

Aries huma magħrufin għat-twebbis ta’ rashom

Taurus mill-20 ta’ April sal-20 ta’ Mejju

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Taurus ser ikun dak il-perjodu li jagħtik motivazzjoni kemm personalment u anke fl-imħabba. Ħabib li ser tiltaqa’ miegħu ser jispirak u dan ikun pass pożittiv għall-ħajj ta’ madwarek hekk int tista’ tagħraf il-kwalitajiet li tippossedi. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Taurus huma dawn: oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 18, 20 u 22

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Leo

 Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom

Gemini mill-21 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal  Gemini se jagħmlek tagħraf aktar il-bżonnijiet tiegħek. Dan huwa perjodu li jagħtik il-bidla għal skeda li jista’ jkun għamlet żmienha u hekk jinħass il-bżonn ta’ skeda friska u li tgħinek biex tħossok aħjar. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Gemini huma dawn: isfar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 19, 21 u 22

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Aquarius

Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom.

Cancer mill-21 ta’ Ġunju sat-22 ta’ Lulju

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Cancer se jgħinek tieħu deċiżjoni verament iebsa u hekk din sejra tiftaħlek ċertu bibien li sa issa sfortunatament kienu magħluqin. Issa se tara kemm int verament kapaċi tibni karriera u ħajja aktar immexxija minnek. Dan ikun pass għall-futur tiegħek. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Cancer huma dawn: isfar u blu

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:  17, 19, 20 u 21

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Sagittarius

Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom

Leo mit-23 ta’ Lulju sat-22 ta’ Awwissu

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Leo ser tistimulak fit-tmexxija għaqlija li int tant magħruf għaliha. Ser tagħtik spinta li jista’ jkun naqset xi ftit minn madwarek sabiex tagħraf tmexxi lilek innifsek lejn dak li huwa verament bżonn f’ħajtek. Jekk kont inċert issa se terġa’ tagħraf timxi kif vera tixtieq int. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Leo huma dawn: aħmar u oranġjo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 19 u 22

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Scorpio

Leo huma magħrufin bħala persuni ta’ fehma soda

Virgo mit-23 ta’ Awwissu sat-22 ta’ Settembru

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Virgo se jipprovdilek li tagħraf tevita taqbida li riesqa lejk sabiex din ma tikkawżalekx ħsara madwarek. Din it-taqbida taf ma ssibx tarf tagħha u taf toħloq xi problemi madwarek li żgur bħalissa mhux il-mument għal dan. Għalhekk fittex għajnuna sinċiera.  Namaste

Kuluri favoriti ma’ Virgo huma dawn:  oranġjo u isfar

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 18, 21 u 22

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Pisces

Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument.

Libra mit-23 ta’ Settembru sat-22 ta’ Ottubru

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal  Libra ser jipprovdilek sitwazzjoni fejn trid tagħraf tnaqqas il-pressjoni ta’ ħidma li int inolut fiha u dan huwa għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett m’intix tlaħħaq ma’ dak kollu li hemm madwarek u dan qiegħed joħloq ċertu tensjoni li mhix ta’ benefiċċju għalik. It-tieni l-ħajja saret familjari wisq. Agħraf dan. Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Libra huma dawn: isfar u oranġo

L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 20 u 21  

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Gemini

Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom

Scorpio mit-23 ta’ Ottubru sat-21 ta’ Novembru

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal Scorpio se tipprovdilek sfida f’ħajtek sabiex int tagħraf hux vijabbli timxi ma’ dak li int għandek illum jew tibda ħajja kompletament ġdida. Ma tistax int minħabba affarijiet li ma tistax tikkontrolla titfa’ l-ħtija fuq ta’ madwarek. Minn issa trid tibda timxi għalik innifsek. Namaste

Kuluri favoriti ma’ Scorpio huma dawn: aħmar u vjola

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 18, 19 u 22  

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Aries

Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom.                                                        

Sagittarius mit-22 ta’ Novembru sal-21 ta’ Diċembru

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għall-istess Sagittarius huwa żmien li int trid tagħraf aktar l-impenn f’imħabbtek. Trid tagħtiha dak l-ispazju li verament jixirqilha, inkella jekk dan m’intix se tagħrfu tista’ ġġarrab dak li ġarrabt fil-passat. Għalhekk agħraf dan u minn dan oħloq il-bilanċ meħtieġ.  Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Sagittarius huma dawn: blu u roża

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 19 u 21

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Taurus

 Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività li joffru.

Capricorn mit-22 ta’ Diċembru sad-19 ta’ Jannar

Fl-aħħar ġimgħa taż-żodijaku ta’ Sagittarius għal  Capricorn għandu jservi ta’ pont ta’ aktar għaqda f’dak kollu li hemm madwarek u meta dan se twettqu tagħraf kemm il-ħajja ta’ madwarek hi aħjar u aktar ta’ valur u ta’ aspirazzjoni għal dak li hemm imħejji għalik.   Namaste.

Kuluri favoriti ma’ Capricorn huma dawn: vjola u aħmar

L-aktar jum ideali  għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa

Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17, 19, 20 u 21

L-istilla li se toffrilek kuraġġ fil-ħajja tiegħek ġejja minn Virgo

 Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru

More in Divertiment