Ħames Minuti Intervisti Divertiment Teatru Arti

Arma li kienet tqanqal biża’ kbir peress li kienet kapaċi taqsam bniedem armat fi tnejn b’daqqa waħda

Albert Gauci Cunningham / 8 ta' Mejju 2019
Il-Ministru qal li quddiem traġedja bħal din, fejn intilef wirt storiku, tingħafas il-qalb tal-poplu kollu
Illum terġa' tindaqq il-glorja u l-ferħ tal-Għid jinxtered bid-daqq tal-qniepen li ilhom siekta mill-Ħ...
Bħal-lum quddies ma jsirx iżda fil-knejjes kollha ssir ċelebrazzjoni li matulha jsir l-adorazzjoni tas-sali...
Wara din iċ-ċelebrazzjoni s-Sagrament jiġi ttrasportat sal-Artal tar-Repożizzjoni magħruf magħna l-...
L-ILLUM tmur il-Belt Valletta u tiltaqa’ ma’ Hector Bruno, mhux biex tkellmu dwar xi spettaklu jew...
Din hija l-uniku quddiesa li ssir dalgħodu u mal-Arċisqof jingħaqdu s-saċerdoti djoċesani u r-reliġ...
Is-sit illum.com.mt jiltaqa' ma' Ludwig Noel Desira u jitkellem miegħu dwar knisja mill-isbaħ li ben...
Matul il-kunċert se jinġabru wkoll fondi b'risq studenti li jeħtieġu attenzjoni partikolari
Antaloġija ‘Tgħanniqa’ hija espressjoni mużikali b’mixja tul is-snin li s-Surmast Colin A...
Il-Pageant Group ‘Marija Reġina’ se jerġa’ jfakkar b’mod mill-aktar ħaj il-ġrajja ...
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook