Raġel li xtara passaport falz għal €700 jeħel sitt xhur ħabs
Raġel xtara biljett mingħajr ritorn għal Venezja flimkien ma' passaport falz għal €700
Żewġ irġiel jinżammu arrestati wara li pprateċipaw fir-rewwixta fiċ-ċentru tad-detenzjoni ta’ Ħal Safi
L-Irġiel huma akkużati bi ħsara fuq il-propjeta tas-Istat, li ħadu sehem f’rewwixta bi ħsieb li jiksru l-liġi, li injoraw l-ordnijiet tal-Pulizija u li...
Jingħata l-ħelsien mill-arrest is-sewwieq li tajjar żagħżugħ u baqa' sejjer

Il-Qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni għall-vittma

Il-Qorti ħarġet ordni ta'...

Repubblika titlob lill-Prim Imħallef biex jastjeni mill-każ kostituzzjonali

F'Mejju li għadda il-Qorti m'aċċettatx talba tal-għaqda Repubblika biex jkunux maħturin iktar Maġistrati u Imħallfin sakemm tinstema'...

F'Mejju li għadda il-Qorti m'aċċettatx talba...

Jinżamm arrestat raġel ta' 26 sena li seraq mutur mill-Fgura

Il-każ seħħ ix-xahar li għadda fis-sigħat bikrin ta' filgħodu

Il-każ seħħ ix-xahar li għadda fis-sigħat bikrin...

Jinżamm arrestat raġel ta’ 26 sena li kisser bieb u tieqa f’Mater Dei

Oriġinarjament ir-raġel kien ittieħed l-isptar Mater Dei b’ambulanza minn Paceville

Oriġinarjament ir-raġel kien ittieħed l-isptar Mater Dei...

Il-ġurija ma temminx lil Michael Emmanuel dwar is-sanità tiegħu

Il-ġurija ma taċċettax it-talba tal-akkużat dwar l-istat mentali tiegħu...

Il-ġurija ma taċċettax it-talba tal-akkużat dwar...

Filmat | Lanqas stilla waħda ma jixraqilha! Lukanda mġiegħlha tagħlaq

L-MTA f'Tas Sliema biex tinforza l-għeluq tal-lukanda Park Hotel..

L-MTA f'Tas Sliema biex tinforza l-għeluq tal-lukanda...

Ħabs għal bint li abbużat mill-prokura li għamlitilha ommha biex serqitilha eluf ta' ewro

L-anzjana spiċċat ma kellha xejn taħt rasha biex setgħet taffordja tidħol f'dar tal-anzjani

L-anzjana spiċċat ma kellha xejn taħt rasha biex...

Qorti | Raġel ħati li seraq lil żewġ anzjani lura fl-iżbarra

Raġel ta' 52 sena fl-inkwiet mill-ġdid u akkużat b'serq minn ħanut...

Raġel ta' 52 sena fl-inkwiet mill-ġdid u akkużat...

Il-Qorti tagħti ċans ieħor lil raġel li daħal jisraq minn skola taż-żfin

Ir-raġel wieġeb ħati u ngħata sentenza sospiża

Ir-raġel wieġeb ħati u ngħata sentenza sospiża

Tnejn arrestati f’Tas-Sliema fuq akkużi ta’ traffikar tad-drogi

Raġel u mara arrestati f’Tas-Sliema fuq akkużi ta’ traffikar...

Raġel u mara arrestati f’Tas-Sliema fuq akkużi...

Raġel akkużat li stupra tifla ta’ seba’ snin li tiġi minnu

Ir-raġel inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi 

Ir-raġel inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati...

'Jekk jagħtik €10,000 tasal ma tixhedx?' L-għarusa ta' Jordan arrestata mill-ġdid

Il-Qorti llum semgħet kif l-għarusa ta' Jordan Azzopardi offriet somma flus biex persuna ma tixhedx kontra fil-każ tal-għarus tagħha

Il-Qorti llum semgħet kif l-għarusa ta' Jordan...