Sentenza sospiża għall-perit u żewġ diretturi li nstabu ħatja bi qtil involontarju
Il-każ imur lura għall-2012 meta żewġ sulari tal-lukanda Seabank iġġarfu
Jinħeles mill-akkużi li ffalsifika ċekkijiet minħabba nuqqas ta' evidenza
Il-każ imur lura f'Novembru 2015 meta l-awtoritajiet kkuntattjaw raġel li ismu kien intuża fuq ċekk falz
Żagħżugħ akkużat illi kellu fuqu 66 pakkett ta' trab abjad waqt party

Żagħżugħ jitressaq il-Qorti wara li jinqabad b'66 pakkett ta' trab abjad waqt party nhar Santa Marija

Żagħżugħ jitressaq il-Qorti wara li jinqabad b'66...

Raġel akkużat illi seraq minn dar f'Marsaxlokk jinżamm taħt arrest

Il-Qorti ma laqgħetx it-talba għall-ħelsien mill-arrest ta' raġel akkużat illi seraq minn dar f'Marsaxlokk

Il-Qorti ma laqgħetx it-talba għall-ħelsien mill-arrest...

Tajjar mara waqt li kien fis-sakra, mietet sentejn wara u weħel multa ta' €3,000

Il-vittma mietet sentejn wara kaġun tal-ġrieħi li sofriet waqt dan l-inċident, dan kien ikkonfermat fil-Qorti minn tabib

Il-vittma mietet sentejn wara kaġun tal-ġrieħi li...

Illum il-Qorti mistennija tiddeċiedi jekk Jordan Azzopardi jinħelisx mill-arrest

L-Avukat Franco Debono jisħaq li mhuwiex ġust li l-akkużat ibati minħabba li żewġ xhieda jinsabu barra l-pajjiż

L-Avukat Franco Debono jisħaq li mhuwiex ġust li...

Sentenza sospiża għal raġel li faqa' flixkun tal-birra f'wiċċ mara 13-il sena ilu

Il-każ kien seħħ f'Jannar tal-2006 f'Paceville bl-akkużat jisħaq li lanqas biss kien preżenti

Il-każ kien seħħ f'Jannar tal-2006 f'Paceville...

'Kelli l-ġuħ ... għalhekk spiċċjat barra ċ-ċentru ta' detenzjoni. Kien żball'

Raġel akkużat u se jinżamm taħt arrest wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni, għax qal li kellu l-ġuħ

Raġel akkużat u se jinżamm taħt arrest wara li ħarab...

Sentenza sospiża lil immigrant li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni u li spiċċa mweġġa'

Raġel jiffranka ikla ħabs hekk kif il-qagħda tiegħu mhix waħda tajba wara li weġġa' meta kien qed jaħrab miċ-ċentru ta' detenzjoni

Raġel jiffranka ikla ħabs hekk kif il-qagħda tiegħu...

Iħebb għall-Assistent Kummissarju wara li kien involut f'inċident

L-akkużat kien qed isuq mutur iżda ma kellux polza tal-assigurazzjoni

L-akkużat kien qed isuq mutur iżda ma kellux polza...

Ħaddiem tal-Gozo Channel akkużat illi seraq handbag mimli flus

Żagħżugħ ta' 26 sena mix-Xewkija jispiċċa quddiem il-Qorti fuq...

Żagħżugħ ta' 26 sena mix-Xewkija jispiċċa quddiem...

Sentenza sospiża għal raġel akkużat b'vjolenza domestika

Il-Qorti semgħet kif dan kien każ ta' darba

Il-Qorti semgħet kif dan kien każ ta' darba

Il-Qorti tordna li l-art biswit Ħaġar Qim għandha terġa' tgħaddi f'idejn il-propjetarji

Il-każ immur lura għas-sena 2005.

Il-każ immur lura għas-sena 2005.

Akkużat li trasferixxa €13,000 mill-kont tal-kumpanija fil-kont personali tiegħu

L-eks impjegat ta’ kumpanija tal-igaming, allegatament għamel aċċess fis-sistema kompjuterizzata tal-kumpanija u seraq €13,000 billi mexxa...

L-eks impjegat ta’ kumpanija tal-igaming,...