Ħmistax-il NGO mħassba dwar il-pożizzjoni tal-MDA u l-PN fuq il-liġi tal-kera

Huma saħqu li l-MDA u l-PN qed jippruvaw ineħħu numru ta’ obbligi bażiċi tas-sidien tal-kera li qegħdin fl-abbozz tal-ligi dwar il-kera

Ħmistax-il organizzazzjoni li jaħdmu fil-qasam soċjali ħarġu stqarrija konġunta biex jisħqu li huma ddiżappuntati li l-Malta Developers Association (MDA) u l-Partit Nazzjonalista (PN) qed jippruvaw ineħħu numru ta’ obbligi bażiċi tas-sidien tal-kera li qegħdin fl-abbozz tal-ligi dwar il-kera.

L-NGOs kienu laqgħu l-introduzzjoni ta’ qafas ta’ drittijiet u obbligi bażiċi għall-inkwilini u għas-sidien tal-kera, anke jekk saħqu li l-abbozz jindirizza biss marġinalment l-predominanza ta’ kuntratti qosra li jwasslu għall-instabbilità.

Kienu saħqu wkoll li ma jindirizzax l-ikbar problema li hemm f’dan il-qasam, dik ta’ prezzijiet kbar tal-kera.  

“L-organizzazzjonijiet jinsabu perplessi li issa l-MDA u l-PN jidhru li qed jissuġġerixxu li jridu li dawn l-obbligi bażiċi imposti mill-abbozz fuq is-sidien tal-kera jitneħħew. Regoli simili jinsabu kważi fil-pajjiżi kollha Ewropej,” saħqu l-NGOs.

Huma saħqu li dawn l-obbligi istipulaw regoli ta’ diċenza bażika bħall-obbligu li jiġu rreġistrati kuntratti li jinkludi inventarju u l-ammont ta’ flus li jkun ġie depożitat, jippermettu aċċess lill-inkwilin għall-kontijiet tad-dawl u l-ilma u li, qabel jiskadi l-kuntratt, is-sidien tal-kera jinfurmaw lill-inkwilin jekk hux se jġeddu l-kuntratt jew le. 

“Min jopponi dawn ir-regoli jkun qed jiddefendi l-istatus quo ta’ nuqqas ta’ regolamentazzjoni totali li qed ipoġġi eluf ta’ nies f’Malta f’sitwazzjoni estremament prekarja u li tolqot l-aktar lil dawk li għandhom pagi baxxi jew medji, lill-pensjonanti, u persuni f’sitwazzjonijiet vulnerabbli bħal nisa vittmi ta’ vjolenza domestika,” saħqu l-għaqdiet. 

Huma fakkru li l-abbozz li ġie ppreżentat fil-Parlament huwa bbażat fuq ir-registrazzjoni tal-kuntratti mal-Awtorità tad-Djar u għalhekk qed jisħqu li jekk l-Awtorità tad-Djar jitneħħilha l-poter li tivverifika li persuna hija fil-fatt residenti fi propjetà (kif jidher li qed jissuġġerixxu l-MDA u l-PN) l-abbozz kollu kemm hu “jispiċċa kważi inutli għax is-sidien ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin kif inhuma bħalissa, jikru mingħajr kuntratti jew b’kuntratti irregolari li ma jiġux irreġistrati.” 

Insistew li “t-theddid” mill-MDA li s-sidien tal-kera se jneħħu l-propjetà tagħhom mis-suq tal-kera huwa “biss paroli fil-vojt,” għax, fi kliemhom, jekk dan l-abbozz isir liġi, dan bl-ebda mod ma hu se jżomm lis-sidien tal-kera milli jagħmlu profitti kbar mill-propjetajiet mikrija.

Il-ħmistax-il għaqda li ffirmaw din l-istqarrija huma:

 • Alleanza Kontra l-Faqar
 •  Forum Komunitá Bormliża
 • Għaqda għall-Ġustizzja, Ugwaljanza u Paċi
 •  Integra Foundation
 • Isles of the Left
 • Malta Gay Rights Movement
 • Malta Humanist Association
 • Malta Tenant Support
 • Men Against Violence
 • Millennium Chapel
 • Moviment Graffitti
 • SOS Malta
 • Spark 15
 • Women’s Rights Foundation
 • Żminijietna – Voice of the Left

More in Politika