Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

Editorjal | Il-legat ta’ Charles...

Għax raġel, anke jekk m’għandux sold fil-but. Jekk għandu l-prinċipju, għandu kollox!

Albert Gauci Cunningham / 11 ta' Marzu 2018 16:43
Imutu ħafna nies. Kulħadd iħalli impatt, xi ftit jew wisq. Imma mbagħad hemm min iħalli iktar impatt. Hemm min juża ż-żmien limitat li għandu f’din id-dinja biex iħalli dinja aħjar milli sabha. Charles Miceli huwa bħal dawn in-nies tal-aħħar.

Minflok nagħmlu eloġju iżda se niddedikaw dan l-editorjal biex bħala gazzetta li temmen f’dak li kien jemmen Charles u li se tibqa’ temmen dak li kien jemmen Charles inkomplu ninsistu fuq it-tip ta’ politika li dejjem tkellem dwarha hu.

L-ewwel nett, f’ġieħ is-sewwa u fiż-żmien meta d-dinja qed tinħakem minn individwaliżmu sfrenat huwa importanti li dan il-pajjiż u kemm jista’ jkun pajjiżi jibqgħu jħaddnu s-sens vera u reali soċjalista; dak li taħseb fil-batut, dak li tibni pajjiż ġust li jwieżen lil min ma jistax, mhux għax ma jridx, imma għax ir-realtajiet sfortunati tal-ħajja hekk kellhom ifissru għal din il-persuna. Huwa importanti li fit-tmun tal-pajjiż ikollna lil min jaħdem iva, biex jiġi l-investiment u jkollna, iva, min jakkomoda lil min għandu ħafna flus fil-but. Imma importanti li min jinsab fit-tmun tal-pajjiż ma jinsa’ qatt liż-żgħir u lill-ħaddiem, ma jippermetti qatt l-abbuż u fejn hemm l-abbuż jaċċerta li dan ikun miġġieled. Żviluppi li seħħew fl-aħħar ġimgħat, kemm b’arresti ta’ nies li kienu qed iħaddmu cleaners b’mod illegali kif ukoll l-ispezzjoni fis-Suq tal-Belt, fejn instab li kważi nofs il-ħaddiema huma bla ktieb huwa verament inkoraġġanti. Inkoraġġanti, għax turi li min jinsab fit-tmun ta’ pajjiżna, minkejja l-akkużi li huwa kapitalist bla ħniena, għadu qiegħed iwieżen lill-ħaddiem.

" importanti li min jinsab fit-tmun tal-pajjiż ma jinsa’ qatt liż-żgħir u lill-ħaddiem, ma jippermetti qatt l-abbuż u fejn hemm l-abbuż jaċċerta li dan ikun miġġieled"
Issa li Charles ġie nieqes, huwa l-mument li l-Gvern jaħdem aktar u jiġġieled aktar l-abbuż, sabiex il-legat ta’ Charles permezz tal-Alleanza Kontra l-Faqar tkun dejjiema.

Charles għallem il-ħniena u l-wens, meta l-ħniena llum m’għadhiex daqstant moda. Il-ħniena lejn min jinsab il-ħabs u lejn min qabad triq ħażina tad-drogi. Fi kliem ieħor, in-nies li jekk ma jkunux għad-diversi għaqdiet non-governattivi u l-volontarjat ma jsibu wens imkien.

Għalhekk se nibqgħu naraw u nħeġġu biex bħala soċjetà nibqgħu nwieżnu billi ngħinu. Billi jkollna mexxejja, bħalma nemmnu li dejjem kellu dan il-pajjiż , li jwieżnu lill-vittmi tad-droga, vittmi tal-vjolenza, dawk li jinsabu l-ħabs u l-vittmi tagħhom ukoll.

Miceli iżda se jibqa’ mfakkar bħala l-akbar u l-aktar vuċi b’saħħitha għal azzjoni biex ikunu mwieżna dawk li jinsabu f’kirja privata. Xi kultant ninsew. Imma meta ħadd ma kien qed jitkellem u meta ħadd ma kien qed jinnota Charles kien diġà beda jitkellem, anzi jgħajjat, għan-nom ta’ dawk li qed ibatu minħabba kirjiet li mhux għolew, imma splodew fil-prezz. Kienu hu, flimkien ma’ diversi persuni oħrajn bħal Johanna Mac Rae, Joe Bartolo, Leonid McKay, Michael Grech, Kurt Xerri, Yana Mintoff u bosta oħrajn li xegħlu l-fjamma li llum waslet biex għandna White Paper, li se titla’ quddiem il-kabinett u li nisperaw illi tasal biex tibda tagħti l-assigurazzjoni ta’ suq regolat li ma jippermettix abbuż.

"biex juru li huma l-vuċi ta’ dawk li jemmnu illi soċjetà li tabbanduna lill-iżgħar fost ħutha, hija soċjetà bla fibra, soċjetà fqira fil-morali u mneżża’ minn dak kollu li huwa ta’ valur."
U finalment Miceli, għallimna l-umiltà. Jiġifieri dak id-don rari illi anke meta tkun taf illi tinsab fin-naħa tas-sewwa, illi anke meta kulħadd jinjorak jew jumiljak tipperservera sakemm tilħaq l-għan tiegħek u li anke meta tkun taf li qed tagħmel id-differenza vera, tibqa’ saqajk mal-art. Ma tarax kbir u ma taħsibx li sirt xi alla żgħir.

Issa huwa l-mument li dawk kollha li emmnu bis-sħiħ fl-ideali xellugin ta’ Charles jingħaqdu aktar minn qatt qabel, biex juru li huma l-vuċi ta’ dawk li jemmnu illi soċjetà li tabbanduna lill-iżgħar fost ħutha, hija soċjetà bla fibra, soċjetà fqira fil-morali u mneżża’ minn dak kollu li huwa ta’ valur.

Kemm għallimna mingħajr ma jaf u qatt ammetta u kemm għamilna ħafna aktar determinati Charles biex nibqgħu għaddejjin.

Għax raġel, anke jekk m’għandux sold fil-but. Jekk għandu l-prinċipju, għandu kollox!

Strieħ fis-sliem Charles.

Albert Gauci Cunningham, 32 sena, ġie appuntat Editur tal-gazzetta Illum u tas-sit illum.com.mt f'Ġunju tal-2015. Gauci Cunningham kien ġurnalista mal-Union Print. Gauci Cunningham jispeċjalizza l-aktar fi stejjer analitiċi-politiċi u anke soċjali li l-gazzetta ILLUM issa saret iktar popolari għalihom, kif ukoll fi stejjer relatati ma' politika nazzjonali u internazzjonali. Gauci Cunningham irraporta minn diversi Istituzzjonijiet Ewropej. Għall-qalb Gauci Cunningham hemm kwistjonijiet soċjali, fosthom il-faqar, il-kirjiet u l-ġustizzja soċjali.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook