Politika Kronaka Soċjali Intervisti Zekzik Poodle Għawdex Qrati u Pulizija Kummerċjali

Owen Bonnici jikkjarifika li dan hu l-aktar gvern li ta drittijiet lill-persuna li tiġi arrestata

Owen Bonnici fl-intervista tal-ILLUM inftiehem ħażin u qed nagħmlu l-kjarifika

John Busuttil / 14 ta' Diċembru 2014 11:11
Il-Ministru Owen Bonnici jirreferi ghall-intervista "Il-Ministeru tieghi hu vetrina ta' Malta Taghna Lkoll" li dehret fil-gurnal ILLUM fil-harga tal-14 ta' Dicembru, 2014.

Il-Ministru jixtieq jippreciza illi huwa ma qalx li "dan hu l-aktar Gvern li ta drittijiet lill-kriminal" u lanqas ma qal li "qatt qabel il-kriminal ma kellhom daqshekk drittijiet".

Li qal il-Ministru hu li dan hu l-iktar Gvern li ta drittijiet lill-persuna li tkun arrestata u ghalhekk li tkun fl-iktar mument li tehtigilha gwida legali. 

Dan sar biex zgur ma jkunx hemm lanqas xamma ta' agir mhux xieraq mill-forzi tal-ordni f'mument fejn persuna tkun arrestata.  Kontra kif tallega l-Oppozizzjoni, dan hu Gvern li bil-fatti dahhal mizuri ghal iktar gustizzja f'kull mument tal-process legali.

Il-Gvern hu kommess li jiggieled il-kriminalita' f'kull forma taghha u se jkompli ghaddej b'riformi importanti fil-pajjiz sabiex ikollna socjeta' ahjar.

John Busuttil attenda is-Seminarju tal-Arċisqof fil-livell sekondarju. Fl-1978 attenda għal kors tal-Method Study organizzat mill-Malta Institute of Management u ġie ċċertifikat fil-Method Time Study. Fl-1987 attenda b’suċċess għal kors fil-Middle Management organizzat mid-dipartiment tal-Management studies fl-Universita ta’ Malta. Għal erba snin sħaħ, 1994, 2000, 2001 u 2004 kien finalist tal-ġurnalist tas-sena fil-BPC awards u fl-2004 ingħata dan l-unur għal 'significant contribution to Professional Journalism' Producer & Presenter ta' diversi programmi fuq NET TV, SMASH TV, PBS u ONE TV. Ipproduċa u ppreżenta programmi radjufoniċi dwar Vjaġġar u Sport u pparteċipa f'diversi programmi televiżivi u radjufoniċi dwar suġġetti varjati. Għal 43 sena ħadem mal-Media Link. U bħalissa jaħdem mal-MediaToday.
Stħarriġ
Segwina fuq Facebook